کبیری:

قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ جهانی سنخیتی ندارد

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و شورای اقتصاد در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند،گفت:افزایش ۱۳درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بسیار کم است.

خانه ملت ؛ سید تقی کبیری درباره اعلام قیمت خرید تضمینی گندم گفت:علی رغم اینکه گندم یک محصول استراتژیک است اما اعلام افزایش حدود 13 درصدی نرخ خرید تضمینی این محصول باعث گلایه کشاورزان شده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید پذیرفت قیمت بسیاری از عوامل تولید در بخش کشاورزی با رشد نجومی روبرو شده است و در شرایط ادامه تحریم ها باید از کشاورزان حمایت بیشتری شود.

افزایش 13درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بسیار کم است

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود:درآمد کشاورزان از راه فروش محصولات است و خانوارهای کشاورزان باید هزینه های یکسال معیشت را از طریق فروش محصولات بدست بیاورند، اینکه در شرایطی که پیش بینی می شود نرخ تورم سال جاری حدودا بیش از 30 درصد باشد افزایش 13درصدی قیمت خرید تضمینی گندم بسیار کم بوده و غیرقابل توجیه است.

کبیری در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با شاره به افزایش نرخ ارز،گفت:متوسط نرخ جهانی گندم حدودا بیش از دو برابر نرخ ۱۴۷۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندماست که از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بنابراین نرخ پایین گندم، قاچاق گندم را برای قاچاقچیان قابل توجیه می کند.

وی با تاکید بر حمایت از کشاورزان،ادامه داد:در سال های اخیر افزایش نرخ گندم متناسب با رشد هزینه ها نبوده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:از دولت و شورای اقتصاد درخواست می شود در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، خرید تضمینی گندم، کشت گندم