نور قلی پور مطرح کرد؛

ساماندهی کودکان کار نیازمند ایجاد احساس مسئولیت فراگیر

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عدم ارتباط منطقی میان سازمانهای متولی کودکان کار مانع ساماندهی این اقشار بسیار مهم در جامعه تلقی می شود،گفت: ساماندهی کودکان کار نیازمند ایجاد احساس مسئولیت فراگیر در کشور است.

  خانه ملت؛ رامین نور قلی پور  درباره وضعیت ساماندهی کودکان کار در کشور،گفت: بنده اعتقاد ندارم که مافیای در زمینه کودکان کار وجود داشته باشدکه بتواند مانع اجرایی قانون شود بلکه اعتقاد دارم هماهنگی لازم میان دستگاه‌هاو ارگان های مختلف مرتبط وجود ندارد.

ارتباط منطقی میان متولیان ساماندهی کودکان کار وجود ندارد

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم ارتباط منطقی میان متولیان ساماندهی کودکان کار در حوزه قانون مانع ساماندهی اصولی کودکان کار است و این در حالی است که ایجاد اراده و مسئولیت همه جانبه راهکار اساسی برای برطرف شدن معضل کودکان کاردر کشور است .

رفع معضل کودکان کار در خیابان ها نیازمند تمرکز دستگاه های مختلف متولی

نورقلی پور افزود:رفع معضل کودکان کار در خیابان ها نیازمند تمرکز دستگاه های مختلف متولی است تابتوان به طریق ریشه ای معضل کودکان کار را برطرف کرد تا آینده کودکان با خطراتی از جنس آسیب‌های اجتماعی روبرو نشود.

همگرایی میان دستگاه های متولی برای رفع معضل کودکان کار وجود ندارد

وی ادامه داد: همگرایی و انسجام میان دستگاه های متولی برای رفع معضل کودکان کار در کشور وجود ندارد و از همین رو ما شاهد بهم ریختگی بسیار شدید در زمینه ساماندهی کودکان کار هستیم زیرا در این راستا شاهد فعالیت‌های پراکنده هستیم که این امر نمی تواند به طریق ریشه‌ای مسئله ای کودکان کار را مرتفع کند.

همگرایی و انسجام میان دستگاه های متولی برای رفع معضل کودکان کار در کشور وجود ندارد و از همین رو ما شاهد بهم ریختگی بسیار شدید در زمینه ساماندهی کودکان کار هستیم
نماینده مردم کردکوی در مجلس افزود:بطور کلی و جامع نباید اجازه داد کودکان در کشور در حوزه اشتغال مشغول به فعالیت شوند و این در حالی است که ورود کودک به فضای اشتغال صحیح نیست زیرا کودک باید تحصیل کند تا آینده علمی کشور را تامین کند.

ساماندهی کودکان کار نیازمند ایجاد احساس مسئولیت فراگیر

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه عدم ارتباط منطقی میان سازمانهای متولی کودکان کار مانع ساماندهی این اقشار بسیار مهم در جامعه تلقی می شوند یادآورشد: ساماندهی کودکان کار نیازمند ایجاد احساس مسئولیت فراگیر در کشور است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ساماندهی، ساماندهی کودکان کار