ابراهیمی افزود؛

لزوم حفظ امنیت در خودکفایی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش ۱۳۰ تومانی گندم با دستور رئیس جمهور رقمی نیست که ما را راضی کند، گفت: تصور ما این است که قیمت خرید تضمینی گندم باید حدود ۲ هزار تومان برای هرکیلوگرم تعیین تکلیف شود

  خانه ملت؛ علی ابراهیمی  در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با دستور رئیس جمهور، اظهار داشت: قیمت زیر 2 هزار تومان برای خرید تضمینی گندم در شرایطی که در کشورهای همسایه قیمت این محصول بیش از 2 هزار تومان است منطقی نیست و کمکان شرایط خروج غیرقانونی و قاچاق گندم از کشور وجود دارد.

هدف از خرید تضمینی گندم به عنوان کالای استراتژیک تامین غذای جامعه است

هدف از خرید تضمینی گندم به عنوان کالای استراتژیک تامین غذای جامعه و عدم وابستگی به واردات این محصول است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه خرید تضمینی گندم تنها بُعد حمایت از کشاورز مطرح نیست، گفت: هدف از خرید تضمینی گندم به عنوان کالای استراتژیک تامین غذای جامعه و عدم وابستگی به واردات این محصول است.

قیمت خرید تضمینی گندم باید 2 هزار تومان باشد

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش 130 تومانی گندم با دستور رئیس جمهور رقمی نیست که ما را راضی کند، عنوان کرد: تصور ما این است که قیمت خرید تضمینی گندم باید حدود 2 هزار تومان برای هرکیلوگرم تعیین تکلیف شود و اساسی ترین راه این است که قانون‌گذار مستقیما وارد عمل شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گندم در مقایسه با سایر اقلام کشاورزی شرایط متفاوتی دارد و این موضوع که با اعتراض نمایندگان مردم در مجلس رقمی ناچیز به قیمت خرید تضمینی آن اضافه کنند پذیرفتنی نیست، ادامه داد: سال گذشته به این بهانه که قیمت جهانی گندم پایین است و درصورت واردات نیاز کشور به گندم ارزان تر تامین می‌شود شاهد افزایش قیمت این محصول نبودیم .

لزوم حفظ امنیت در خودکفایی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه وابستگی به واردات گندم خطرناک است، خاطرنشان کرد: هزینه‌های غیر منطقی در بسیاری از بخش‌های کشور وجود دارد اما دلیل اینکه در زمینه گندم تا این میزان تنگ نظرانه برخورد می‌شود مشخص نیست، باید همیشه امنیت قابل اطمینانی را در حوزه خود کفایی گندم حفظ کنیم./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، واردات گندم، کشت گندم، گندم