نور محمد تربت نژاد مطرح کرد؛

کشورهای عضو موافت نامه پاریس، متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای می شوند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست لایحه موافقت نامه پاریس اعاده شده از شورای نگهبان بررسی شد.

خانه ملت؛  نورمحمد تربتی نژاددر تشریح نشست امروز(یک‌شنبه ۱۰ آذرماه) کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با موضوعات ادامه بررسی لایحه حفاظت از خاک و بررسی لایحه موافقتنامه پاریس اعاده شده از شورای نگهبان تشکیل شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع لایحه موافقت‌نامه پاریس شورای نگهبان با توجه به بندهای ۸و۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳، بررسی لایحه مذکور را منوط به ارسال پیوستهای ذکر شده در مواد مذکور دانست، گفت: در این رابطه مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در طول هفته جاری نسبت به تهیه و تحویل مفاد پیوست‌های موجود به کمیسیون کشاورزی اقدام تا به شورای نگهبان ارائه شود.

نماینده مردم‌گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه موافقتنامه پاریس" مربوط به یک کنوانسیون جهانی مربوط به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی است، ادامه داد: بر اساس لایحه موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو بسته به شرایط اقتصادی و صنعتی متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای بمنظور کاهش درجه حرارت زمین می شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب و تایید این لایحه توسط شورای نگهبان، کشور ایران رسما عضو این کنوانسیون و ملزم به رعایت مفاد این توافقنامه می‌شود./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اتحادیه جهانی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، موافقتنامه