قاسم میرزایی نیکو مطرح کرد؛

آمریکا حامی اصلی تروریست

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه حرف های ترامپ همیشه فرار رو به جلو است ،گفت:داعش ،النصره و جریان های تکفیری والقاعده نمونه های گروه های تروریستی هستند که نطفه هایشان همه در خود کشورهای ابرقدرت شکل گرفته اند.

 خانه ملت ؛ قاسم میرزایی نیکو با بیان اینکه صحبت کردن درباره ترامپ ارزشی ندارد،گفت:راجع به ترامپ صحبت کردن با رفتارهای ضدانسانی ارزش ندارد،چراکه این افراد در کشور خودشان هم با همدیگرهماهنگ نیستند و به یاوه گویی هایش توجهی نمی شود.

وی افزود:من در خبرها دیدم و بی‌بی‌سی اعلام کرد که وزیر خارجه انگلیس وقتی آمد ایران گفته که ایران یک بمب انفجاری است و آماده انفجار است؛ در حالی که بعد خودشان یکی دو شب دیگر این خبر تکذیب کردند.فکر می‌کنم آنها با همدیگر یک مجموعه خبرساز و خبربگیری هستند که مسایل را به نفع خودشان تغییر می دهند.

میرزایی ادامه داد:در حالی که این خبر در کشورمان این گونه مطرح شد که وزیر خارجه انگلیس گفته که منطقه حالت انفجاری دارد و منطقه خاورمیانه را باید نجات داد.پس اتفاقاً از ایران استمداد می طلبد که تنها جمهوری اسلامی با توجه به روابط و قدرتی که دارد،می تواند خاورمیانه را نجات دهد. دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی ملی کشور ما فعال است و به نظر من مشکلی در این زمینه ها ندارد.

نماینده مردم دماوند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا و هم پیمانانش آن چه را که خودشان ایجاد کردند،نمی توانند مدیریت کنند،مطرح کرد: داعش را خودشان ایجاد کردند؛النصره و جریان های تکفیری القاعده نمونه هایی هستند که نطفه هایشان همه در خود کشورهای ابرقدرت شکل گرفته اند.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه گروهی که آمد و برج های آمریکا را زد و دنیارا تهدید کرد همه در دامان آمریکا پرورش یافته اند،اظهار کرد:کسانی که داعیه آزادی خواهی دارند،خودشان گروه های تروریستی را به وجود آورده‌اند و وقتی دیدند که گرفتاری‌هایی برای خودشان ایجاد می‌شود و می‌خواهند آنها را از بین ببرند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه حرف های ترامپ فرار رو به جلو و آدرس غلط دادن است،تاکید کرد:ایران وضعیتش روشن است و شرایط منطقه ای اش روشن است؛جمهوری اسلامی از اول ازهمه نهضت هایی که حقشان ضایع می‌شود،دفاع می کرده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا خودش حامی تروریست است ولی ایران را متهم به تروریسم می کند،تصریح کرد:کشورمان به مقبولیت، عقلانیت و وضعیتی رسیده است که خوب مسائل را تجزیه و تحلیل می‌کند و جایگاه خودش را درمنطقه وجهان مشخص کرده است./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، افغانستان، القاعده، تروریست ها، داعش