ابراهیمی مطرح کرد؛

گردشگری سلامت فرصت اقتصادی منحصر به فرد با عنایت به گیاهان دارویی ایرانی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه توسعه گردشگری سلامت مزیتی برای توسعه اقتصادی است،گفت: سفر به کشورمان برای توریست های خارجی از بعد اقتصادی به صرفه است.

 خانه ملت ؛ علی ابراهیمی  درباره وضعیت توسعه گردشگری سلامت در کشور،گفت: جمهوری اسلامی ایران مقصد مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری در شرایطی به شمارمی آید بنابراین توریست‌های خارجی می توانند خدمات گردشگری کشورمان را که نرخ مناسبی دارد را دریافت کنند.

گردشگری سلامت فرصت اقتصادی منحصر به فرد با عنایت به گیاهان دارویی ایرانی

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گردشگری سلامت به عنوان یک فرصت اقتصادی می‌تواند مورد قبول در حوزه اقتصاد و بهداشت باشد تصریح کرد: فضا برای توسعه حضور گردشگران خارجی در کشور مهیا است بنابراین رسانه ها می بایست با مانور بر روی گیاهان دارویی خاص ایرانی با تبلیغات گسترده، بستر حضور گردشگران خارجی را در حوزه سلامت مهیاکنند.

فضا برای توسعه حضور گردشگران خارجی در کشور مهیا است بنابراین رسانه ها می بایست با مانور بر روی گیاهان دارویی خاص ایرانی با تبلیغات گسترده، بسترحضورگردشگران خارجی را در حوزه سلامت مهیاکنند
ابراهیمی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای بی شمار اقتصادی، فرهنگی،گردشگری ، مذهبی و اجتماعی است که اگر با مدیریت صحیح هدایت شود، می توانند بسیاری از گردشگران را در شرایطی کنونی وارد کشور کنند زیرا این امر می تواند علاوه بر توسعه فرصتهای اشتغال برای کشور نیز ارزآوری به همراه آورد.عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس یاد آور شد:گردشگری سلامت مزیتی برای توسعه اقتصادی تلقی می شود

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش سلامت، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تقویت صنعت گردشگری، تور های گردشگری، توریسم و صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، حوزه گردشگری