خبر

مسیر شما: اخبار موضوع موشکی ایران صرفا بحث دفاعی است
موضوع موشکی ایران صرفا بحث دفاعی است

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،گفت:مجامع بین المللی با قدرت رسانه ای خود حقوق بین الملل را به خواست خود تبیین می کنند،علیرغم اینکه مدعی دفاع از حقوق بشر هستند،توجهی به حقوق مردم محروم و مظلوم در جهان ندارند.

 خانه ملت ؛ اصغر مسعودی ضمن اشاره به سیاست های ضد و نقیض شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با کشورها،گفت: قطعا یکی از امتیازات انقلاب اسلامی ایران،استقلال آن بوده است،اعم از استقلال سیاسی و اقتصادی،نظامی و دفاعی.

وی افزود:مهمترین عاملی که دشمنان را وادار کرده که در واقع به این نتیجه برسند و جرئت تعرض به خاک ما را نداشته باشند،بحث یکپارچگی،غیرت و توان دفاعی مااست.

دنیا می داند که موضوع موشکی ایران بحث دفاعی ما است

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا دنیا فهمیده است که مباحث موشکی ما بحث دفاعی ما،حفظ و حراست از حیثیت،کیان و نظام ما است،تاکید کرد:جمهوری اسلامی قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته و نخواهد داشت و طبیعتا کشورهایی که منافعشان در کشور ما به خطر افتاده است،در واقع راضی نیستند که ما این نگاه را داشته باشیم.

مسعودی در ادامه مطرح کرد:دشمنان جمهوری اسلامی،گاوهای شیرده را می‌خواهند که آنها را بدوشند ،از آنها بار بکشند و به شکلی بتوانند از آنها استفاده کنند.

سازمان‌های بین‌المللی از قدرت های جهان تغذیه و تامین مالی می‌ شوند

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به موضوع حق وتو برخی قدرت ها در سازمان ملل متحد،تاکید کرد: از طرف دیگر سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی به شکلی وابسته به قدرت های بین المللی هستند؛هم برخی حق وتو دارند و هم برخی از جهت های مالی آنها را تغذیه و تامین می‌کنند و در واقع با اعمال نفوذ بر این سازمان های بین المللی فشار وارد می کنند و طبیعی است که آنها به یک شکلی سیاست یک بام دو هوا را مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد:هدف کشورهای مدعی حقوق بشر هیچ چیزی جز منافع خودشان و سیطره بر منطقه موردنظرشان نیست و مباحثی که مطرح می کنند و مباحث انحرافی و جانبی است.

عضو ناظرمجلس در شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به وضعیت بحرانی یمن و کودکان یمنی تصریح کرد:کودکان یمنی مورد ظلم و زور و جنایت قرار می‌گیرند،بیمارستان ها را بمباران می‌کنند،کودکان کشته می‌شوند و حتی دارو ندارنداما همین کسانی که به دنبال مباحث دفاعی ما هستند؛پیشرفته ترین تجهیزات نظامی،راهنمایی و کمک مستشاری به عربستان و مزدوران منطقه می دهند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌های زیادی در خدمت سازمان های بین المللی است،ادامه داد:در واقع براساس قدرت رسانه ای که این مجامع دارند،حقوق بین الملل را به خواست خود تبیین می‌کنند،علیرغم اینکه مدعی دفاع از حقوق بشرهستند،توجهی به حقوق مردم محروم و مظلوم در جهان ندارند.

به گزارش خانه ملت؛سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد اتهامات وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد:هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.

قاسمی خطاب به وزیرامور خارجه آمریکا افزود: جالب و البته مضحک آنجاست به قطعنامه ای استناد می کنید که با خروج یکجانبه و غیر قانونی تان از برجام نه تنها خود آنرا نقض کرده اید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و تحریم می کنید./
 

نظر شما
مشخصات خبر