ابوترابی مطرح کرد؛

تعبیه شرایط برای افزایش حضور زنان در جایگاه های سیاسی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا تعیین سهمیه برای زنان در انتخابات درست نیست زیرا مانع حضور گسترده آنها می شود.

 خانه‌ملت ؛ ابوالفضل ابوترابی در مورد ضرورت اختصاص سهم به زنان در انتخابات، گفت: طرحی در این زمینه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شده اما در واقع تعیین سهم مشخص برای زنان در انتخابات خلاف دموکراسی و اصل سوم قانون اساسی است؛ اصل سوم قانون اساسی بر جلوگیری از تبعیض ناروا تاکید دارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به موجب اصل مذکور بین زن و مرد در انتخابات و اختصاص کرسی به آنها نباید تبعیض قائل شویم، زنان باید در انتخابات مختلف برنامه‌های خود را ارایه و مردم بر اساس اصل شایسته سالاری به آنها رأی دهند.

وی افزود: با تعیین سهم مشخص زنان را محدود می‌کنیم، شاید مردم در زمانی قائل به اختصاص 90 درصد کرسی‌های سیاسی به زنان باشند اما اگر طرحی که به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارایه شده، به تصویب برسد تنها 25 درصد سهم به زنان داده می‌شود.

ابوترابی معتقد است: شایسته سالاری باید تنها ملاک انتخاب افراد در انتخابات باشد، مردم باید فارغ از جنسیت در میدان رقابت سیاسی حضور پیدا کنند و از حق مساوی انتخاب برخوردار باشند. سهمیه بندی سبب تبعیض جنسیتی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما باید بین زن و مرد در این مسائل تفاوت قائل نشویم، آنها باید بر اساس اصل دموکراسی انتخاب شوند.

تعبیه شرایط برای افزایش حضور زنان در جایگاه های سیاسی

وی با بیان اینکه در قانون فعلی انتخابات هیچ سهمیه بندی برای انتخاب زنان و مردان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر شرایط برای حضور بیشتر زنان در جایگاه‌های سیاسی مانند پارلمان‌ها و شوراهای محلی تعبیه شده لذا زنان باید در این میان فعال‌تر شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در حقیقت مهمترین مانع عدم حضور کاندیداهای زن است، زنان آنگونه که باید و شاید در انتخابات حضور و تبلیغ نمی‌کنند در حالی که بسیاری از زنان ظرفیت فراتر از 25 درصد دارند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زنان، تفکیک جنسیتی، حوزه زنان