نشست بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

نشست بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان امروز در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.


برچسب ها

گزارش تصویری