بابایی صالح مطرح کرد؛

حضور کودکان کار در خیابانها زنگ خطری آینده کشور

عضوهیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه جرم و رفتارهای کودکان کارخارجی قابل رصد نیست،گفت: افراد سود جو، پشت پرده رشد کودکان کار را حمایت می کنند بنابراین می بایست با این افراد برخورد سخت قانونی کرد.

خانه ملت؛ روح الله بابایی  درباره وضعیت کودکان کار در کشور ،گفت: دستگاه‌های متولی کودکان کار باید با اراده و همت والا با سودجویانی که کودکان کار را مجبور به کارمی‌کنند، برخورد قانونی کنند زیرا بی تفاوتی به ماندگاری کودکان کار در خیابان‌ها، بطورحتم می‌تواند در آینده بسیاری از آسیب های اجتماعی را در کشور وسعت ببخشد.

اتفاقات ناگواری درکمین کودکان کار است

نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:اتفاقات ناگواری درکمین کودکان کار در جریان است بنابراین نباید اجازه داد، برخی افراد سودجو کودکان کار را تنها برای سود جویی به اشتغال کاذب وادارکنند.

حضور کودکان کار در خیابانها زنگ خطری برآینده کشور

وی تصریح کرد: حضور کودکان کار در خیابانها به منزله زندگی خطری برآینده است زیرا نوجوانان کنونی آینده سازان فردای کشور هستند.

حضور کودکان کار در خیابان ها به منزله خطری برآینده است زیرا نوجوانان کنونی آینده سازان فردای کشور هستند
وی ادامه داد:ورود قاچاق گونه کودکان کار به کشور می تواند معضلات امنیتی واجتماعی برای کشور ایجادکند بنابراین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در این راستا بیش از پیش هوشیارباشند.

بابایی افزود:کودکان کار خارجی شناسنامه ندارد که بتوان فعالیتهای افراد مذکور را از مسیر قانونی مورد رصد قرار داد بنابراین می بایست، نهادهای امنیتی و انتظامی با نگاه کلان وارد این مقوله شوند زیرا با این اوصاف کودکان کار خارجی هر نوع جرمی را نیزکه مرتکب می‌شوند را نمی توان با این اوصاف مورد ردیابی قرار داد.

رفتار و جرمهای احتمالی کودکان کارخارجی قابل رصد نیست

عضوهیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رفتار جرمهای احتمالی کودکان کارخارجی قابل رصد نیست یادآورشد: افراد سود جو ،پشت پرده رشد کودکان کار را حمایت می کنند بنابراین می بایست با این افراد برخورد سخت قانونی در اولویت قرار بگیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، جرم، مجرم، معضل بیکاری کشور