محمودزاده تاکید کرد؛

توقف قاچاق چوب از جنگل ها نیازمند ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه گاز رسانی به مناطق جنگلی راهکاری برای جلوگیری از استفاده از چوب به عنوان سوخت در مناطق جنگلی تلقی می شود،گفت: هر ساله از وسعت جنگلهاى زاگرس کاسته می شود واین مسئله بسیار نگران کننده است.

 خانه ملت ؛ جلال محمودزاده درباره وضعیت قاچاق چوب در جنگل ها در کشور،گفت: برای جلوگیری از قاچاق چوب باید فکری اساسی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال درمناطق مرزی و جنگلی کرد و درغیر اینصورت نمی توان جلوی خروج دام ، قاچاق چوب وغیر را از کشور گرفت.

توقف قاچاق چوب از جنگل‌ها نیازمند ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قاچاق چوب یکى از خطرناک ترین قاچاق هایى هست که در بخش کشاورزى وجود دارد،گفت: توقف قاچاق چوب از جنگل‌ها نیازمند ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار در مناطق جنگلی کشور است زیرا زمانی که افراد هیچ نوع درآمدی نداشته باشند نمی توان از قاچاق چوب از جنگل ها جلوگیری بعمل آورد.

چوب خطرناک ترین قاچاق درحوزه کشاورزی است

وی تصریح کرد: قاچاق چوب بطور مستقیم به اکوسیستم محیط زیست ضربات اساسی وارد می‌کند واین در حالی است که خطرناک ترین قاچاق در بخش کشاورزی ، قاچاق چوب در کشور است زیرا با کاسته شدن پوشش های جنگلی بطور حتم آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد.

خطرناک ترین قاچاق در بخش کشاورزی ، قاچاق چوب در کشور است

محمودزاده افزود: با تغییراکوسیستم جنگلها، بطور حتم ضرر وزیان های بی شماری بر محیط زیست کشور وارد می شود که این امر به سادگی قابل جبران نیست زیرا درختان جنگلی مانند تولیدات کشاورزی نیستندکه بگویم امسال تولیدات از بین رفته است و سال دیگر جایگزین می شوند بلکه درختهای جنگلی سالهای متمادی طول می کشدکه رشد و ایجاد شوند.

گاز رسانی در مناطق جنگلی در اولویت قرار بگیرد

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه گاز رسانی به مناطق جنگلی راهکاری برای جلوگیری از استفاده از چوب به عنوان سوخت در مناطق جنگلی تلقی می‌شود یادآورشد: هر ساله از وسعت جنگلهاى زاگرس کاسته می‌شود واین مسئله بسیار نگران کننده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، جنگل، قاچاق، قاچاقچیان، چوب های جنگلی