زاهدی مطرح کرد؛

آیا مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز مدارس در سال 98 معاف می شوند؟

عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است با توجه به اینکه آموزش و پرورش به دنبال اجرایی کردن نظام رتبه بندی معلمان است با ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه سال آینده نمی تواند هزینه آب، برق و گاز مدارس را پردخت کند

  خانه ملت؛ محمد مهدی زاهدی  درباره ادعای وزارت نیرو مبنی بر افزایش سه برابری مصرف آب، برق و گاز در مدارس درپی رایگان شدن آنها، گفت: از آنجایی که دولت سرانه آب، برق و گاز را به مدارس پرداخت نمی‌کرد مجلس در راستای کمک به مدارس مصرف آنها را طبق رعایت الگوی مصرف رایگان کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدارس باید الگوی مصرف را رعایت کنند درغیر این صورت نمی‌توان هزینه‌ای بیش از آنچه برای الگوی مصرف پرداخت می‌شود را به دولت تحمیل کرد، افزود: از طریق نصب کنتورهای دقیق و به روز می‌توان میزان مصرف هر مدرسه را ارزیابی کرد تا از این طریق نه تنها افزایش مصرفی نداشته باشند بلکه مشوقی برای مصرف استاندارد باشد؛ برای نصب این کنتورها در راستای رعایت الگوی مصرف در مدارس سازمان آب و برق می‌توانند به آموزش و پرورش کمک‌های شایانی کنند.

از طریق نصب کنتورهای دقیق و به روز می‌توان میزان مصرف هر مدرسه را ارزیابی کرد تا از این طریق نه تنها افزایش مصرفی نداشته باشند بلکه مشوقی برای مصرف استاندارد برای آنها باشد
وی در پاسخ به اینکه ممکن است برخی ادعاهای وزارت نیرو برای جلوگیری از رایگان شدن آب، برق و گاز مدارس در سال 98 باشد، بیان کرد: مجلس به آموزش و پرورش توجه همه جانبه دارد و تحت تاثیر این ادعاها قرار نمی‌گیرد .

زاهدی با بیان اینکه مدارس باید براساس الگوی مصرف مورد توافق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و نیرو آب و برق را مصرف کنند تا مشمول معافیت قرار گیرند، اظهار کرد: در قانون، معافیت مشروط به رعایت جدول مشخص، شده است یعنی اگر مدارس در حد مشخص آن جدول، مصرف داشته باشند معاف می‌شوند، پس مدارسی که بیش از الگوی مصرف، مصرف کرده باشند هزینه‌اش را باید بپردازند.

مدارس توانایی پرداخت قبوض آب، برق و گاز را ندارند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه معاف شدن مدارس از پرداخت آب و برق و گاز کمک بسیاری به آنها کرده است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که مدارس توانایی مالی پرداخت قبوض را نداشتند هر روز با تهدید قطعی آنها رو به رو می‌شدند که دردسرهای بسیاری برای آن ایجاد می‌کرد.

آیا مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز مدارس در سال 98 معاف می‌شوند؟

وی در پاسخ به اینکه ممکن است این مصوبه در بودجه سال 98 نیز مجددا تکرار شود، توضیح داد: نمایندگان با درج این مصوبه در بودجه 98 موافق هستند؛ درصورتی که سرانه به میزان کافی برای مدارس در بودجه 98 در نظر گرفته شود می توان از درج این مصوبه صرف نظر کرد.

اعتبار 42 هزار میلیاردی آموزش و پرورش در لایحه بودجه 98 تکافوی هزینه آب، برق و گاز مدارس را ندارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 98، یادآور شد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش به دنبال اجرایی کردن نظام رتبه‌بندی معلمان است با 42 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده سرانه مدارس پرداخت نخواهد شد در نتیجه به نظر می‌رسد معافیت مدارس از پرداخت آب، برق و گاز برای سال 98 مجدد تکرار شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برق، بهای گاز، تجهیز مدارس