تربتی نژاد تاکید کرد؛

گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزایش توریست در صنعت گردشگری

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه توزیع متوازن امکانات گردشگری با نگاه به مقوله بوم گردی امکان پذیر است،گفت:گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزایش توریست در صنعت گردشگری است اما باید ظرفیت روستاهای کشور بر مبنای نقشه راهی بوم گردی تعیین و به تصویر کشیده شود.

خانه ملت ؛ نورمحمد تربتی نژاد درباره وضعیت توزیع عادلانه امکانات گردشگری در کشور، گفت :توزیع امکانات عادلانه در صنعت گردشگری با اجرای طرح بوم گردی در صنعت گردشگری به سادگی امکان پذیر است زیرا امکانات در این راستا زمانی تخصیص می‌بایدکه همسو با ظرفیتهای گردشگری بوم یا مکان گردشگری باشد تا بتوان از امکانات گردشگری در کشور به نحو مطلوب استفاده بهینه کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:خوشبختانه پروژه‌های بوم گردی در صنعت گردشگری شروع شده است و این امرمی تواندبا مدیریت جامع صنعت گردشگری را به نحو شایانی متحول کند زیرا بوم گردی می بایست برحسب ظرفیت‌های اقتصادی وجاذبه های طبیعی هر منطقه شکل بگیرد.

تربتی نژاد افزود: بطور مثال با نگاه به پروژه بوم گردی می‌توان، برحسب جاذبه های طبیعی در هر شهرستان و روستا امکانات گردشگری را افزایش دادواین در حالی است که ما درفرودین سال 97 نسبت به سالهای گذشته در استان گلستان شاهد ماندگاری گردشگر بوده ایم که این امر خود نشان از توسعه صنعت گردشگری در این حوزه انتخابیه دارد.

ارتقا ظرفیت‌های گردشگری روستایی فراخور ظرفیت‌های کشور

وی ادامه داد: گردشگری روستایی در مقوله بوم گردی در اولویت قرار بگیرد بنابراین باید هربوم بر مبنا و تناسب ظرفیت‌های که دارد در قالب یک نقشه را ه ترسیم شود تا بتوان صنعت گردشگری را به نوعی هدفمندکرد.

گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزایش توریست در صنعت گردشگری

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه رشد متوازن امکانات گردشگری با نگاه به مقوله بوم گردی امکان پذیر است یادآورشد:گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزیش توریست در صنعت گردشگری است اما باید ظرفیت روستاهای کشور را بر مبنای نقشه راهی اصولی به طریق معیارهای بوم گردی تعیین و به تصویرکشیده شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تقویت صنعت گردشگری، تور های گردشگری، حوزه گردشگری