مرکز پژوهش های مجلس با ترجمه یک کتابچه بررسی کرد؛

ارزیابی تاریخی هیئت های پولی

مرکز پژوهش های مجلس طی ترجمه ای به ارزیابی تاریخی هیئت های پولی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارش یکی از حوزه‌های جذاب در ادبیات اقتصادی را حوزه مطالعات پولی دانسته و آورده است؛ این نظریات در سال‌های اخیر و معمولاً پس از بحران‌های مالی و بانکی، به ویژه بحران مالی 2008، با تنوع و پیچیدگی خاصی مواجه شده است و همچنان که، نظریات جریان اصلی اقتصاد، تکامل پیدا کرده‌اند، نظریات غیراصلی نیز متحول شده و گونه‌های جدیدی از آنها به‌وجود آمده یا تغییر پیدا کرده‌اند. نحله‌های مختلف مرتبط با درون‌زایی، ساختارهای پولی غیرمتعارف، نظریات متعدد ذیل نام بانکداری و پول اسلامی و... از این دست هستند.

گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که شامل سلسله گزارش‌های مروری بر ادبیات جریان‌های غیراصلی پولی است، تلاش می‌کند تا ضمن مروری تاریخی بر این نظریه‌ها از مراجع اصلی و دست اول، مخاطبان را با مفهوم و عمق کاربردی هرکدام و نقاط قوت و ضعف آنها آشنا کند.

گزارش حاضر یکی از نظریه‌های نه‌چندان جدید متعلق به جریان غیراصلی در حوزه پولی را نظریه و ایده موسوم به «هیئت‌های پولی» معرفی می‌کند و می‌افزاید؛ این نظریه که در اقتصاد متعارف و جریان اصلی فعلی جایگاه خاصی ندارد و معمولاً جزء نظریه‌های قدیمی محسوب می‌شود، به هنگام بحران‌های ارزی و بانکی، مورد توجه مدعیان قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این نظریه، در ده‌ها کشور و چندین کشور کاملاً متفاوت بوده و بسته به شرایط محیط و شیوه اجرا، با هم متفاوتند. در حال حاضر تعداد اقتصادهای دارای این سیستم پولی کم‌تر از تعداد انگشتان دست است.

گزارش حاضر در بخش اول، ترجمه کامل مرجع اصلی ادبیات این نظریه، یعنی کتاب «هیئت‌های پولی برای کشورهای در حال توسعه» (نسخه 2015) نوشته آقای دکتر هنکه و همکار اسبق وی کورت شولر (که در زمان نگارش کتاب،‌ دانشجوی پسادکتری اقتصاد ذیل راهنمایی آقای هنکه بوده) است. این کتاب برای اولین بار در سال 1994 نوشته شده و از آن پس به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. کتاب مذکور را در سال 2015 مؤلفان بازبینی و به‌روز کرده‌اند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

برچسب ها

اخبار ویژه، ارز و پول