آزادی خواه مطرح کرد؛

کاهش آسیب های اجتماعی خانواده در صورت تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: قرار است اقداماتی صورت بگیرد که در هفته ی جاری، طرح جمعیت و تعالی خانواده در دستور کمیسیون فرهنگی قرار بگیرد و کلیات این طرح به رای گذاشته شود.

خانه ملت ؛ احد آزادی خواه خاطرنشان کرد: مهمترین ایرادی که تاکنون به طرح جمعیت و تعالی خانواده گرفته شده، اصل ٧٥ است

نماینده ی مردم ملایر ادامه داد: دولت در برنامه ششم توسعه ملزم شده است در طول دوران پنج ساله و هرسال بودجه ای را برای خانواده اختصاص دهد .

آزادی خواه ادامه داد: در صورت رای آوردن این طرح، از دستگاه های دیگر دعوت میشود تا همکاری کنند.

کاهش آسیب های اجتماعی خانواده در صورت تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده

وی تصریح کرد:امید است پس از تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده،شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خانواده مانند طلاق و غیره باشیم و در ارزشیابی تراز خانواده ی اسلامی مثل فرزندآوری به استانداردهای خوبی برسیم.

وی در پایان متذکر شد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده طرحی است که وزراتخانه های وزرات کشور، وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان ثبت احوال را درگیر خود خواهد کرد.


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ازدیاد جمعیت، افزایش جمعیت، تعالی خانواده، جمعیت، طرح تعالی خانواده