چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارش چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019 را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال 2019» آورده است؛ نوسانات متعدد بازار نفت در سال‌های اخیر به حدی بوده که پیش‌بینی‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف را با نااطمینانی همراه ساخته‌ است.

این گزارش می‌افزاید؛ طی سال‌های 2014 تا سال 2016 قیمت جهانی نفت روند کاهشی و در سال 2017 روند آرام رو به افزایش به خود گرفت. اهمیت بررسی چشم‌انداز بازار نفت برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تا حد بسیاری در برنامه‌ریزی‌های مالی و اقتصادی مطرح است و عمده‌ این کشورها، بودجه‌ریزی کلان سال‌های آتی خود را با پیش‌بینی و برآورد عرضه و تقاضا و قیمت جهانی نفت هماهنگ می‌کنند. بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نفت نظیر رشد اقتصاد جهانی و میزان عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که در سال 2019 با در نظر گرفتن نااطمینانی‌ها در سطح تولید و مصرف جهانی نفت، قیمت نفت برنت کم‌تر از سال 2018 باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال 2019، تصریح می‌کند که با وجود این، بازار جهانی نفت همواره در حال تغییر است و عوامل ژئوپلیتیکی و عواملی نظیر مطرح شدن توافق اوپک و غیر‌اوپک به کاهش تولید و رویکرد واردکنندگان نفت ایران پس از تحریم ماه نوامبر و از سوی دیگر، نوسانات رشد اقتصاد جهانی به‌ ویژه در هند و چین، می‌توانند بر شدت این نااطمینانی‌ها بیفزاید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی