عزت الله یوسفیان ملا مطرح کرد؛

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید در شرایطی که میزان صادرات نفتی کشور کاهش یافته طبیعی است که سهم صندوق توسعه ملی ازدرآمد نفتی کاهش یابد.

 خانه ملت؛ عزت الله یوسفیان ملابا اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 98، گفت: در سال های گذشته سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی 34 درصد بود که امسال دولت این میزان را به 20 درصد کاهش داده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: این کاهش سهم صندوق از درآمد نفتی نگران کننده نیست، اگر آمار سال های گذشته را بررسی کنید، متوجه می شوید که از 34 درصد سهمی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است کمتر از 20 درصد به صندوق واریز می شد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه نباید در بودجه ارقام غیرقابل تحقق در نظر گرفت، بیان داشت: در لوایح بودجه ارقامی در نظر گرفته می شود که قابل تحقق نیست و آثار تورمی دارد، در واقع این ارقام روی کاغذ خالی است اما آثار بیرونی دارد.

وی اظهار داشت: به طور مثال وقتی گفته می شود 34 درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، برخی تصور می کنند کشور پول مازاد دارد بنابراین قیمت کالاها را افزایش می دهند در حالی که در حقیقت چنین موجودی وجود ندارد.

بودجه 98 واقعی است

یوسفیان ملا در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه لایحه بودجه سال 98 منطبق بر واقعیت است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال 98، بررسی کرده که چه میزان از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و براساس آمار ارائ شده مشخص شده کمتر از 20 درصد به این صندوق ارز واریز می شود.

این نمایند مجلس تاکید کرد: با این حساب در زمانی که روزانه 2میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون بشکه صادرات نفتی داشتیم و کمتر از 20 درصد ارز نفتی به صندوق واریز می شد در شرایطی که صادرات نفتی به یک میلیون 500هزار بشکه کاهش پیدا کرده است نمی توان همان سهم 34 درصدی را برای صندوق توسعه در نظر گرفته می شد.

وی ادامه داد: بودجه سال 98 به واقعیت نزدیک است، هر عددی که شدنی است در لایحه آمده، به همین دلیل نمی توان گفت این بودجه انقباضی یا انبساطی است، بلکه بودجه به سمت واقعی شدن رفته است.
نماینده مردم آمل درمجلس با تاکید بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی، بیان داشت: همواره به دنبال کاهش اتکا بودجه به درآمد نفتی بوده ایم، با تحریم نفتی که در پیش داریم، دولت خود خواسته میزان صادرات را کاهش داده است تا این اهرم را از دشمن بگیرد.

وضعیت صندوق توسعه ملی نگران کننده نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وضعیت صندوق توسعه ملی نگران کننده نیست اظهار داشت: نباید سهم صندوق از فروش نفت را درصدی در نظر گرفت کهقابل تحقق نیست، با توجه به کاهش صادرات نفتی، سهم صندوق را نیز کم می کردند تا شرایط منطبق بر واقعیت باشد.

همواره به دنبال کاهش اتکا بودجه به درآمد نفتی بوده ایم، با تحریم نفتی که در پیش داریم، دولت خود خواسته میزان صاردات را کاهش داده است تا این اهرم را از دشمن بگیرد
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در حالی که در قانون بودجه سال 97 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) 34 درصد تعیین شده بود، در لایحه بودجه 98 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، این سهم به 20 درصد کاهش یافته است.دولت در بند الف تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 98 آورده است: "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین می‌شود"./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش بودجه، اقتصاد نفتی، صندوق توسعه ملی