سید حمایت میرزاده مطرح کرد؛

ضرورت اجباری شدن آموزش عمومی

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه پرونده نهضت سواد آموزی باید سریع تر بسته شود، گفت: تلاش نهضت طی ۴۰ سال ستودنی است اما برای ادامه حیات آن نباید به هر بهانه ای بی سواد تولید کرد.

 خانه ملت ؛ سید حمایت میرزاده با بیان اینکه تلاش نهضت سواد آموزی طی 40 سال گذشته ارزشمند و ستودنی است اما باید این پرونده بسته شود، گفت: نباید برای ادامه فعالیت و حیات نهضت سواد آموزی به هر بهانه ای بی سواد تولید کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، تداوم فعالیت نهضت سواد آموزی را در شان نظام ندانست و گفت: در حال حاضر اغلب روستاها دارای مدرسه بوده و نباید هیچ فرد بی سوادی در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر در کشور بی سواد وجود داشته باشد نیازی به ورود نهضت سواد آموزی نیست بلکه وزارت آموزش و پرورش باید تدابیر لازم را برای رفع بی سوادی اتخاذ کند.

نبود قانون برای اجبار شدن افراد جهت ثبت نام در دوران ابتدایی

این نماینده مردم در مجلس دهم، از نبود قانون برای اجبار شدن افراد جهت ثبت نام در دوران ابتدایی انتقاد کرد و گفت: باید قوانین بازدارنده ای وجود داشته باشد و جرم بی سوادی به اندازه ای باشد که افراد خود ترغیب به تحصیل شوند و خانواده ها فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

ضرورت اجباری شدن آموزش عمومی

در برخی کشورها 9 سال دوران تحصیل آموزش عمومی اجباری بوده و ضروری است ما نیز به این سمت و سو حرکت کنیم
میرزاده با تاکید بر ضرورت اجباری شدن آموزش عمومی، گفت: افزود: در برخی کشورها 9 سال دوران تحصیل آموزش عمومی اجباری بوده و ضروری است ما نیز به این سمت و سو حرکت کنیم.

وی یادآور شد: در برخی موارد به دلیل کمبود دانش آموز در روستاها امکان ایجاد و تاسیس مدرسه راهنمایی و دبیرستان وجود ندارد که در این رابطه بهتر است برای پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل نبود مدرسه تامین هزینه احداث مدارس شبانه روزی در دستور کار قرار گیرد البته اگر بزرگسالی نیز در روستا به هر دلیلی بی سواد مانده می طلبد از ظرفیت معلمان روستا برای سواد آموزی آنها استفاده شود.

هیچ گونه نیازی به تشکیلات برای سودآموزی نیست

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین هیچ گونه نیازی به تشکیلات دیگر برای سودآموزی نیست و اگر غیر از این عمل شود تنها برای تداوم حیات و فعالیت سازمان نهضت سواد آموزی خواهد بود که این امر به هیچ وجه درست و مطلوب نیست./
 

برچسب ها

آموزش، اخبار برگزیده، اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تخصیص منابع و امکانات، نهضت سواد آموزی، نهضت سوادآموزی