خبر

مسیر شما: اخبار ضرورت مسیر تحصیلی منجر به مهارت شغلی و کارآفرینی
ضرورت مسیر تحصیلی منجر به مهارت شغلی و کارآفرینی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل بازارچه های کسب و کار دانش آموزی و پیوند میان آموزش و اشتغال از جمله عوامل تشویق و سوق دادن دانش آموزان به سمت فعالیت های فنی و حرفه ای است که ارگان هایی نظیر صدا و سیما با همکاری در این زمینه می تواند اهمیت مهارت های فنی و حرفه ای را بیش از پیش به جامعه یاددآوری کند.

 خانه ملت ؛ فاطمه ذوالقدر اظهار داشت: مسیر تحصیلی منجر به مهارت شغلی و کارآفرینی یکی از مهم ترین گام ها در تغییر نگرش حاکم بر نظام آموزشی، افزایش درک دانش آموزان نسبت به مهارت آموزی است چرا که دانش آموزان با استفاده از آن می توانند به درک عمیق تری از آموخته ها برای ساختن آینده ای بهتر با توجه به نقش مهم کارآفرینی در جامعه، دست یابند.

وی تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی به دانش آموزان باید همگام با صنعت حرکت کند لذا در توسعه مهارت‌های منجر به اشتغال، باید رویکرد کم شدن فاصله آموزش‌های مهارتی با صنعت و بازار کارلحاظ شود.

ذوالقدر افزود: کسب مهارت‌های شغلی در نظام آموزشی، دغدغه‌ای است که در حال حاضر در کشورهای زیادی اجرایی شده و آنها از نظام آموزشی مهارت‌محور بهره می‌برند، در واقع کشورهای در حال توسعه‌ نیز در حال انجام اقدامات مختلفی در راستای یادگیری مهارت توسط دانش‌آموزان هستند که یکی از اهداف‌ آموزشی توسعه پایدار در سازمان ملل، افزایش جمعیت افراد دارای مهارت های فنی و حرفه ای است.

تاکید هدایت دانش آموزان به آموزش فنی حرفه ای و کار و دانش در برنامه ششم توسعه

نماینده مردم تهران ادامه داد: امروزه، آموزش مهارت نه تنها جهت آماده سازی نیروی کار ماهر است بلکه خوداشتغالی و کارآفرینی نیز از مباحث مهم این حوزه به شمار می روند، در برنامه ششم توسعه نیز بر سهم آموزش فنی حرفه ای و کاردانش تاکید شده لذا باید دانش آموزان و اولیا را به سمت انتخاب رشته آگاهانه سوق داد.

ذوالقدر بیان کرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی منوط به آگاهی بخشی به دانش آموز و اولیای وی است زیرا کاهش یا ریشه کن شدن بیکاری در جامعه نیز بستگی به گسترش دامنه مهارت آموزی در شاخه کار و دانش و فنی حرفه ای دارد.

هدایت تحصیلی یکی از چالش های جدی وزارت آموزش و پرورش

وی خاطر نشان کرد: هدایت تحصیلی دانش‌آموزان همواره یکی از چالش‌های جدی وزارت آموزش و پرورش است، اگرچه کارشناسان ، طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان را به عنوان رویداد مهمی درسیستم آموزشی کشور در سال های اخیر می دانند اما این مهم تا حدودی به دلیل ضعف های محسوس در حوزه اطلاع رسانی و نبود بسترهای مناسب تاکنون کارآمد لازم را نداشته است.

نماینده مردم تهران بیان داشت: مسئولان امر در این سالها با تغییر الگو و فرآیندها سعی در نهادینه شدن این طرح به عنوان مسیری منطقی، راهگشا، کارشناسی و مترقی در فرآیند انتخاب رشته دانش آموزان کرده اند اما به نظر می رسد پیچیدگی دراین مسیر همچنان چالشی اساسی فراروی سیستم آموزشی کشور ما است در حالی که در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته، نحوه آموزش مهارت ها به صورتی که دانش آموزان با فراگرفتن حرفه و مهارت از مدرسه فارغ التحصیل شوند، بوده نه صرفا گرفتن مدرک؛ این کشورها، سرمایه‌گذاری و طرح های زیادی را در راستای مهارت‌ آموزی در مدارس اجرا کرده و تا آن جا که توانسته اند مهارت های شغلی را با تغییر و تحول در نظام آموزشی خود اشاعه داده اند.

ذوالقدر تاکید کرد: اگرچه متأسفانه در بسیاری از خانواده ها همچنان نگاه سنتی مدرک گرایی حاکم است و جهت تحصیل و شغل فرزندان ، بیش از آنکه حرفه آموزی و کسب مهارت در راستای علاقه و استعداد فرزندان و نیاز جامعه باشد، صرف نظر از اینکه جامعه از این رشته ها اشباع شده یا خیر و یا توان دانش آموزان در مسیر دیگر و برای جامعه می تواند کارسازتر باشد، نام و آوازه آن دارای اهمیت است؛ چنانچه در کنکور سال جاری، تعداد شرکت کنندگان در رشته علوم تجربی،بیش از سه برابر سایر رشته های تحصیلی بود.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید علاوه بر شناخت و رفع موانع و مشکلات موجود، همواره برای دانش آموزان و خانواده ها نشست مشاوره تحصیلی برگزار کند تا آنان نسبت به اهمیت مهارت آموزی شناخت لازم را پیدا کنند.

ضرورت پیوند میان آموزش و اشتغال با تشکیل بازارچه کسب و کار دانش آموزی

ذوالقدر در پایان مصاحبه به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: تشکیل بازارچه‌های کسب و کار دانش آموزی و پیوند میان آموزش و اشتغال از جمله عوامل تشویق و سوق دادن دانش آموزان به سمت فعالیت های فنی و حرفه ای است که ارگان هایی نظیر صدا و سیما با همکاری در این زمینه می تواند اهمیت مهارت های فنی و حرفه ای را بیش از پیش به جامعه یاددآوری کند، باشد که آموزشﹺ دانش آموزان مسیر درست خود را طی کرده و در سایه ی دوره‌های مهارتی، حتی دانش آموزان در رشته های غیر از فنی و حرفه ای و کارودانش، توانمند وخودباور شوند.

نظر شما
مشخصات خبر