سیده فاطمه ذوالقدر مطرح کرد؛

راهکارهای کاهش طلاق در جامعه

نماینده مردم تهران گفت: اعلام افزایش طلاق در مناطق گردشگری به این دلیل است که وجود فرهنگ ناهمخوان در فضاهای مجازی متاسفانه به شکل حقیقی در مناطق گردشگری اتفاق می افتد که به مراتب دارای تاثیرگذاری و اثرات مخرب بیشتر است.

  خانه ملت ؛ سیده فاطمه ذوالقدر اظهار داشت: خانواده از کوچکترین واحد جوامع بشری سنتی و یا مدرن تشکیل شده که در طول تاریخ منشأ تمامی فرهنگ ها و تمدن های مختلف بشر بوده است بطوریکه هویت هر فرد در بستر آن شکل گرفته، رشد می کند و همه ارزش ها و مولفه های موجود در جامعه به فرد منتقل می شود.

وی تصریح کرد: سبک زندگی مدرن ناشی از توسعه بی مهابا و بی قید، به ویژه در شهرهای بزرگ کشورمان در سالهای اخیر ، سبب اشاعه و فراگیری مولفه های سبک زندگی مبتنی بر مدرنیته شده و شاهدیم در برخی از شهرها و مناطق به شکل روزافزون مواردی همچون فردگرایی و یا تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه در قالب های گوناگون فرهنگی و اجتماعی در زندگی افراد و خانواده ها خودنمایی می کند.

ذوالقدر ادامه داد: رواج روزافزون فردگرایی، زندگی مدرن و استفاده بیش از حد از فناوری و فضاهای مجازی از یکسو، عدم پرورش مهارت های تعاملی و رواج خود محوری و عدم گذشت ازسوی دیگر، موجب کاهش حسن معاشرت شده، به همین دلیل گروهی از زوج ها با الگوبرداری نادرست و مقایسه زوج هایی که آنها را به خوبی نمی شناسند و فقط کلیپ هایی از آنها را در فضای حقیقی یا مجازی دیده اند، بهانه جویی را شروع کرده و دعوا و تنش آغاز می شود.

نماینده مردم تهران افزود: این موضوع تا به آنجا پیش می رود که هیچ یک از زوجین از زاویه ی دید طرف دیگر، به مشکلات نمی نگرد و بستری برای مسامحه و بخشش را فراهم نمی کند لذا شکاف میان آنها عمیق و بعضا به طلاق منجر می شود.

وی بیان داشت: طلاق همچون سایر معضلات اجتماعی، پدیده مهم چند بعدی است که به طور کلی می‌توان آن‌ها را به عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی تقسیم بندی کرد بنابراین عوامل روانی- اجتماعی آن : نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و اعمال خشونت، انواع بدبینی و اختلالات روانی،عدم بلوغ عاطفی، عوامل اقتصادی: فقر، فقدان منابع مالی و امکانات، عوامل فرهنگی: سبک زندگی خانواده ها، قومیت‌ها، همگونی آداب و رسوم و نیز عوامل زیستی: عدم تناسب، بیماری، نازایی هستند.

ذوالقدر تاکید کرد: هرچند که این آسیب بیشتر متوجه جوامع بزرگ تر و توسعه یافته تر است اما با نفوذی که رسانه‌های جدید به‌ ویژه شبکه‌های اجتماعی در جوامع کوچک دارند، در حال حاضر سبک زندگی و حتی انتخاب‌های جدید به جامعه روستایی نیز منتقل شده است.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: اعلام افزایش طلاق در مناطق گردشگری به این دلیل است که وجود فرهنگ ناهمخوان در فضاهای مجازی متاسفانه به شکل حقیقی در مناطق گردشگری اتفاق می افتد که به مراتب دارای تاثیرگذاری و اثرات مخرب بیشتر است.

وی بیان داشت: آمار طلاق در کشور بسیار نگران کننده است و این معضل بزرگ ، خطر انحلال کانون خانواده و آثار ســوء ناشــى از آن را به دنبال دارد بنابراین شــرایط موجود، چالش ها، کاســتی ها و تهدیدهای فعلی می تواند تســهیل کننده و زمینه ساز گســترش پدیده طلاق در سطح جامعه باشد و اگر در برنامه ریزی ها مــورد توجه قــرار نگیرند، همچنان با روند رو به رشــد این پدیده روبــه رو هستیم.

ذوالقدر با اشاره به راهکارهای کاهش طلاق در جامعه تصریح کرد: همسان بودن زوجین ، جلوگیرى از ازدواج در سنین کودکی، رفع اختلافات از طریق بزرگان فامیل ، نداشتن توقع بى جاى اطرافیان و نیز راهکارهاى اجتماعى و فرهنگی مانند برگزارى دوره هاى مناسب آموزش قبل از ازدواج و نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به مرکزهای مشاوره، نفی فرهنگ جنسیت سالاری، مشاوره های حقوقی، گسترش فرهنگ ازدواج آسان و مهریه مناسب وضعیت مالی مرد و .... از جمله راهکارهایی هستند که در کنترل و کاهش پدیده اجتماعی طلاق بسیار مؤثر اند.

نماینده مردم تهران گفت: فرهنگ زندگی شاد و مسامت آمیز زناشویی باید از همان دوران مدرسه، با محتوای آموزشی درخور به دانش آموزان آموزش داده شود و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی با تدبیر دولت به حداقل رسیده و خانواده ها نیز در جهت زندگی پایدار فرزندانشان ، آسانگیری و پرهیز از مشاجره را با استفاده از گفتگو جهت حل مساله سرلوحه قرار دهند تا زندگی پایدار و جامعه سالم پیش روی فرزندان سرزمینمان قرار گیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد روستا، بررسی تجلی گفتمان های زن و خانواده، بررسی وضعیت روستاها در ایران، شورای عالی فضای مجازی