غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد؛

تولید فراگیر محصولات ارگانیک با همکاری شرکتهای دانش بنیان کلید بخورد

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تولید فراگیر محصولات ارگانیک با همکاری شرکتهای دانش بنیان کلید بخورد،گفت: افزایش سرانه سلامت بهداشت وتغذیه جامعه با نگاه ویژه به تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از کود شیمیایی در دستور کار قرار بگیرد.

   خانه ملت ؛غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  درباره وضعیت تولید محصولات ارگانیک و تراریخته درکشور،گفت: نمی‌توان با یک نسخه اعلام کرد؛که استفاده از محصولات تراریخته منع شود اما باید در مصرف محصولات تراریخته، نکات ایمنی برمبنای حفظ سلامت و بهداشت جامعه در اولویت قراربگیرد که این امر برای حفاظت از سلامت تغدیه افراد در جامعه اجتناب ناپذیراست.

محصولات تراریخته در کشور مبدا تولید مصرف شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از شروط اساسی که در مصرف محصولات تراریخته باید فصل الخطاب قرار بگیرد، این است که محصولات تراریخته در کشور مبدا تولید و برای مصرف عمومی ارائه شود واین امریک اصل بهداشتی است که می بایست در مصرف محصولات تراریخته مدنظر قرار بگیرد اما برای مصرف محصولات تراریخته نیز نمی توان تنهابه این مسئله اکتفا کرد بلکه باید آزمایشات داخلی نیز سلامت محصولات تراریخته را تاییدکنند و سپس، پس از آگاهی از سلامت این نوع از محصولات با برچسب تراریخته در بازار بفروش بروند.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: صنعت کشاورزی برای بالابردن سطح سلامت جامعه شکی نیست که می بایست به سمت تولید و توسعه محصولات ارگانیک حرکت کند و این در حالی است که شرکتهاى دانش بیان در حوزه کشاورزى به نسبت عرصه صنعت و الکترونیک حضور مناسبی نداشتند بنابراین برای توسعه تولیدمحصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی الزامی است که تولید در صنعت کشاورزی از روشهای سنتی فاصله بگیرد و از همین رو می‌توان از شرکت های دانش بنیان برای حضور در تولید محصولات کشاورزی مددگرفته شود.

تولید فراگیر محصولات ارگانیک با همکاری شرکتهای دانش بنیان کلید بخورد

عضو کمیسیون، برنامه بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه تولید فراگیر محصولات ارگانیک با همکاری شرکتهای دانش بنیان کلید بخورد یادآورشد: افزایش سرانه سلامت بهداشت وتغدیه جامعه با نگاه ویژه به تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از کود شیمیایی در دستورکارقرار بگیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تراریخته، تولید داخلی محصولات کشاورزی