علیم یار محمدی مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد مدارس متحرک

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه هیچ سنخیتى بین فضاهاى مجازى و دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد،گفت: ایجاد مدارس متحرک برای عشایر و روستاییان راهکاری برای بازنماندن دانش آموزان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان تلقی می شود.

 خانه ملت ؛ علیم یار محمدی  درباره وضعیت مدارس در استان سیستان و بلوچستان،گفت: فاصله ما با مردم کشور و با آخرین استان کشور معنا دار است بنابریان قطعاً نیاز مند برنامه ریزى اصولی بویژه در حوزه‌های آموزشی در مدارس در این حوزه انتخابیه هستیم تا بتوان توسعه علمی دراستان سیستان وبلوچستان را به بهترین شکل ممکن رقم زد.

دولت فکر اساسی برای ساماندهی مدارس کپری بکند

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت فکری اساسی برای ساماندهی مدارس کپری بکند تا بتوان مدارس را به اصطلاح در روستاها نیز مقاوم سازی کرد تصریح کرد: با توجه به شرایط و موقعیت عشایر استان سیستان و بلوچستان الزامی است که معلمان از مردم شریف عشایر انتخاب شوند تا بتوان تعامل سازنده ای در حیطه آموزشی در این حوزه ایجادکنند.

بازماندن از تحصیل ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها تلقی ‌می‌شود

یار محمدی افزود: بازماندن از تحصیل ریشه ای بسیاری از نابسامانی ها تلقی می‌شود بنابراین می بایست فکری اساسی برای افزایش امکانات آموزشی در مدارس استان سیستان وبلوچستان کرد و این در حالی است که پراکندگی جمعیتی در استان سیستان و بلوچستان نیز یکی از موانع اساسی برای ساماندهی دانش آموزان در این حوزه انتخابیه است.

وی ادامه داد: ساماندهی مدارسی که تنها 5الی6 دانش آموز ان دارند نیازمندبرنامه ریزی اصولی است بنابراین می توان با ساماندهی دانش آموزان و با ایجاد مدارس سیار بسیاری از مشکلات دانش آموزان را به سادگی برطرف کرد تا دانش آموزان برای عدم وجود فضای آموزشی از تحصیل باز نمانند.

سنخیتى مابین فضاهاى مجازى و وضعیت دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هیچ سنخیتى بین فضاهاى مجازى و دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد یادآور شد: ایجاد مدارس متحرک برای عشایر و روستاییان راهکاری برای بازنماندن دانش آموزان از تحصیل تلقی می شود./
 

برچسب ها

آموزش و پرورش، اخبار برگزیده، ایلات و عشایر، تحصیلکرده، روستاییان و عشایر، عشایر، عشایر ایرانی