محمدجواد جمالی نوبندگانی مطرح کرد؛

خروج آمریکا از پیمان های بین المللی قطعا تهدیدکننده صلح جهانی است

عضوهیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رفتار آمریکایی ها از گذشته تاکنون تغییری نکرده است،گفت: دکترین آمریکایی ها بر این موضوع استوار است که تمام سازمان های بین المللی و معاهدات تا وقتی برای آمریکایی ها معتبر است که در جهت منافع آنها باشد.

خانه ملت  ؛ محمدجواد جمالی نوبندگانیضمن اشاره به موضوع خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از بسیاری از تعهدات بین المللی و سازمان های بین المللی از جمله یونسکو گفت:دکترین آمریکایی ها بر این موضوع استوار است ،چه جمهوری خواه باشند و چه دموکرات باشند که تمام سازمان های بین المللی و معاهدات تا وقتی برای آمریکایی ها معتبر است که در جهت منافع آنها باشد و اگر نبود یا آن را تضعیف می کنند و یا از آن خارج می شوند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی،افزود:آمریکا در مدت یک سال از پیمان آب و هوایی پاریس، از برجام،از یونسکو خارج شدند؛احتمالا از دادگاه لاهه خارج می شوند؛پیمان راهبردی موشکی که با روسیه را دارند نقض می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکایی ها در طول تاریخ بارها هم از زیر بار بسیاری از توافقات بین المللی شانه خالی کرده اند،تاکید کرد:قبلا هم نشان دادند و این کار را کرده اند به عنوان مثال حمله ای آمریکایی ها که به عراق کردند؛مطمئن باشید اگر شورای امنیت مجوز می‌داد می‌گفتند دارد تشویق می کند بند هفتم منشور حقوق بشر که درباره «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»است را رعایت نمی کنند؛اگر مجوز نمی‌داد می‌گفتند که ما کاری با مجامع بین المللی نداریم، خودمان کدخدای جهان هستیم و این کار را علیرغم همه مخالفت‌ها کردند.

رفتار آمریکایی‌ها از گذشته تاکنون و با جابجایی سیاستمداران تغییری نکرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به حمله آمریکا به عراق به بهانه استفاده عراق از سلاح هسته ای،مطرح کرد:"کالین پاول" وزیر خارجه اسبق آمریکا ،شهادت دروغ داد و گفت که عراق سلاح‌های شیمیایی دارد و به آن حمله کنیم و بعدهم آمد گفت که اطلاعات آن ها غلط بوده و عذرخواهی می کنم که دیگر فایده ای نداشت؛"تونی بلر" هم همین شهادت دروغ را داد و بعد عذرخواهی کرد.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه رفتار آمریکایی‌ها از گذشته تاکنون با تغییر سیاستمداران تغییری نکرده است،اظهار کرد:رفتار آمریکایی ها تغییری نکرده است،اما این تحرکات و رفتارها را قبلا در پوشش دموکراسی و سازمان های بین المللی ارائه می کردند؛ولی الان به صورت آشکار انجام می دهند.

وی معتقد است؛ترامپ از نظر سیاسی کم تجربه است اما از نظر تجاری پرتجربه است؛بیشتر مسائل تجاری و اقتصادی برمسائل دیپلماسی و سیاسی ترامپ می چربد.کسانی که از ترامپ حمایت می کردند در مدت چند ماه مجبور به کناره گیری و استعفا شدند،مانند خانم نیکی هیلی و وزیر دفاع آمریکا؛بنابراین ترامپ طوری سیاست‌هایش را اجرا کرد که قبول و تحمل آن برای حزب خودش هم مقدور نیست.

عضوهیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دست آمریکا دیگر برای همه رو شده است، تصریح کرد:سیاست آمریکا تغییری نکرده است اما رفتارهای آن برون‌گرا تر شده است، تصریح کرد:نگاه ترامپ و آمریکا به همه قلدرمآبانه است و می‌گوید که ما آقای جهان هستیم،با اروپا هم همین کار را می‌کند./
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا