قوامی بتشریح کرد؛

بررسی بودجه ۹۸

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با تشریح نشست این کمیسیون گفت: دولت در جدول شماره ۲۱ در واقع متمم بودجه را نیز ارائه کرده است.

 خانه ملت؛ هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه با اشاره نشست این کمیسیون گفت: کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در دو نوبت صبح و عصر بررسی جزییات لایحه بودجه سال 98 را در دستور کار داشت و بررسی تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور را به پایان رساند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در ماده واحده لایحه بودجه سال 98 ارقام درآمدها و هزینه ها پیش بینی شده است بر این اساس کل درآمد و هزینه کشور برای سال آینده یک میلیون و 720 هزار میلیارد تومان است که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های وابسته به دولت می شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دربند(ب) تبصره یک ماده واحده لایحه، بودجه 2 سقفی پیش بینی شده ، 40 هزار میلیارد تومان دیده شده که 20 هزار میلیارد تومان برای دفاع و 20 هزار میلیارد تومان دیگر برای هزینه داخل بودجه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این موارد در جدول شماره 21 لحاظ شده که در واقع دولت متمم بودجه را در ضمن بررسی لایحه در مجلس، به دستگاه قانونگذاری ارائه کرده اند.

این نماینده مجلس بیان داشت: درواقع در تبصره یک میزان فروش نفت و هر بشکه نفت و میعانات گازی تعیین شده است، سرجمع درآمد نفتی حدود 21 میلیارد دلار است که 6.4 میلیارد دلار مربوط به صندوق توسعه ملی می شود و مابقی مربوط به شرکت ملی نفت است، در واقع آنچه از نفت و میعانات گازی به دست می آید بالای 33.5 میلیارد دلار می شود.

قوامی با بیان اینکه در بندهای مختلف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه محل هزینه مشخص شده است، اظهار داشت: سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی 20 درصد، سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد و سهم دولت 65.5 درصد دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست بعدی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات برای ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال 98 فردا در نوبت عصر برگزار می شود./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاحیه بودجه های سالانه