علی بختیار مطرح کرد؛

کنترل هزینه های درمانی با توسعه طرح های پیشگیری از بیماری

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خدمات درمانی در کشور فاقد عدالت اجرایی است،گفت: تعرفه های پزشکی بر حسب درآمدهای دهک های کم درآمد جامعه تعیین شوند تا حوزه سلامت بتواند نقش جامعی در ارتقا سرانه سلامت جامعه ایفا کند.

 خانه ملت؛ علی بختیار درباره وضعیت خدمات رسانی درمانی به بیماران درکشور،گفت: متاسفانه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی درکشور رویکرد محوری وعادلانه به نسبت مناطق مختلف درکشورندارد و از همین رو این مسئله به نوعی تبعیض در ارائه خدمات درمانی در حوزه بهداشت ودرمان است بنابراین باید هرچه سریعتر معضلات کنونی برای افزایش کیفیت خدمات درمانی درکشور مرتفع شود.

کنترل هزینه های درمانی با توسعه طرح های پیشگیری از بیماری

نماینده مردم گلپایگان وخوانساردرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشگیری از شیوع بیماریها می‌تواند در کنترل هزینه های درمانی نقشی کارآمد ایفا کند تصریح کرد:شغل پزشکی نباید وارد مقوله تجارت سازی شود زیرا سلامت بیماران در این حوزه باید مدنظر قرار بگیرند البته در حوزه درمان و بهداشت ، پزشکانی هستند که حتی بدون کسب ویزیت به مداوای بیماران کم درآمدمی پردازند بنابراین الزامی است که با توجه به شرایط اقتصادی مردم تعرفه پزشکی حتی در بخش خصوصی درمانی نیز تعیین شود.

پزشکان در تورم های اقتصادی هوای بیماران داشته باشند

وی ادامه داد: پزشکان در تورم اقتصادى هواى مردم بویژه طبقه کم درآمد جامعه را داشته باشند واین در حالی است که فاصله میان تعرفه های خصوصی و دولتی در بخش درمان بسیار متفاوت است بنابراین می بایست در حوزه درمان وسلامت به سمتی حرکت کنیم که تمام شهروندان بتوانند در حوزه سلامت از خدمات درمانی وبهداشتی مناسب بهره ببرند.

برحسب درآمد شهروندان تعرفه های پزشکی تعیین شود

بختیار افزود: برحسب درآمد شهروندان تعرفه پزشکی تعیین شود تا تمام بیماران بتوانند از خدمات درمانی حتی در بخش های خصوصی بهره کافی ببرند و تحقق این امر نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی است تا بتوان متناسب با شرایط اقتصادی مردم تعرفه گذاری در حیطه بهداشت ودرمان را ایجاد کرد.

خدمات درمانی در کشور فاقد عدالت اجرایی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه خدمات درمانی در کشور فاقد عدالت اجرایی است یادآورشد: خدمات رسانی درمانی درکلان شهرها، روستاها وشهرهای کوچک متفاوت است واین امر باید در سال جدید اصلاح شود و به نوعی اعتبارات در حوزه بهداشت ودرمان توزیع شود تا تمام بیماران بتوانند خدمات درمانی مناسبی در این راستا دریافت کنند./
 

برچسب ها

احقاق حقوق شهروندان، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، تعرفه پزشکی