علی بختیار مطرح کرد؛

توسعه طرح های بوم گردی ازالزمات توسعه صنعت گردشگری

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی پاسخگو در قبال بهارستان نیست،گفت: بسیاری از آثار تاریخی کشور از بین رفته است.

 خانه ملت؛ علی بختیار درباره وضعیت صنعت گردشگری در کشور،گفت: متاسفانه عملکرد سامان میراث فرهنگی همسو با ظرفیت‌های گردشگری در کشور نیست و این در حالی است که بسیاری از بناهای تاریخی کشور هم اکنون از بین رفته است بنابراین می بایست سازمان میراث فرهنگی چاره ای در این ارتباط اتخاذکند.

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ما شاهد این مسئله بسیار ناگوار بوده‌ایم که در دوره‌های متعدد، میراث فرهنگی ناب ایرانی از کشور خارج شده است و از همین رو با توجه به قول های روسای متفاوت سازمان میراث فرهنگی مبنی بر بازگشت آثار باستانی خارج شده از کشور اما این اثار ارزشمند به مهین باز نگشته است.

بختیار افزود: خروج آثار تاریخی و میراث فرهنگی از کشور پول های کلان را نصیب سو استفاده کنندگان کرده است بنابراین باید فکر اساسی برای بازگشت آثار تاریخی ایرانی به کشور شود تا از میراث فرهنگی کشور به نحو شایانی پاسداری شود.

توسعه طرح های بوم گردی از الزمات توسعه صنعت گردشگری

وی ادامه داد: چهار فصل بودن، اقلیم صنعت گردشگری موجبات توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر را به طریق ممتازی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است بنابراین می بایست با توسعه طرح بوم گردی، گردشگر خارجی را برای بازدید از مناطق بکر ایران ترغیب به سفربه کشورمان کرد اما ضعف های اساسی در حوزه گردشگری مانع استفاده بهینه از ظرفیت های صنعت گردشگری در کشور است.

فاصله ما با نٌرمجهانی صنعت گردشگری بسیار زیاد است

بختیار افزود: فاصله ما با نٌرم جهانی صنعت گردشگری بسیار زیاد است واگر بطور واقع بینانه بخواهیم نفت را از منابع نفتی جداسازی کنیم، بطور حتم باید اقدامات توسعه صنعت گردشگری به نحوه هدفمند و برنامه ریزی شده دنبال شود تا بتوان صنعت گردشگری را به سمت جذب گردشگر و ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد زایی سوق داد.

سازمان میراث فرهنگی پاسخگو در در قبال بهارستان نیست

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی پاسخگو در قبال بهارستان نیست یادآور شد: بسیاری ازآثار تاریخی کشور از بین رفته است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش گردشگری، بودجه گردشگری، تقویت صنعت گردشگری