محمدجواد ابطحی مطرح کرد؛

ادامه جنبش جلیقه زردها در فرانسه

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است غربی ها شعارهای دهان پرکن دادند و حالا در اجرای آن مانده اند؛از یک طرف می خواهند بگویند با مهد دموکراسی هستیم و از طرف دیگر این تظاهرات را سرکوب می کنند.

 خانه ملت ؛ محمدجواد ابطحیضمن اشاره به ادامه جنبش جلیقه زردها در فرانسه ،گفت:غرب و مشخصاً در حوادث اخیر فرانسه،دچار یک پارادوکس و تناقض در عرصه سیاست داخلی و شعارهایی که دادند،شده اند.

نماینده مردم خمینی شهر درمجلس شورای اسلامی افزود:اینکه ما بگوییم آزادی در همه چیز و شعار بدهیم بزرگترین نعمت خدادادی آزادی است؛ آزادی را اینطور تعبیر کنیم که آزادی در پوشش،آزادی در خوراک،در عقاید ،آزادی در بیان، آزادی در تظاهرات و تمام آزادی هایی که می گویند و بعد بخواهیم یک جمعیتی را که اعتراض به یک قانون و یک شیوه حکومتداری دارد را سرکوب و تهدید کنیم و مجازات بیشتری هم برای آن قرار دهیم این مخالفت با آن آزادی است.

وی ادامه داد:آناتول فرانس نویسنده مشهور و متفکر فرانسوی؛موضوعی را قبلا گفته بود که"حد اعلای آزادی آن است که آزادی به حد اعلا نرسد" این چه حرفی است؟ما تبعات این آزادی را داریم میبینیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خود غرب هم معتقد به این آزادی نیستند،مطرح کرد:وقتی در مورد آزادی اطلاعات صحبت می کنند،ولی از آزادی اطلاعات خبری نیست و بیشتر ژست آزاداندیشانه می گیرند.بسیاری از خبرها را بسط و گسترش نمی دهند،در جنگ خلیج فارس تمام خبرگزاری ها را بایکوت کردند که هیچ خبری را مخابره نکنند و این شعارها برای ما و برای جهان سومی ها است.

ابطحی با بیان اینکه متاسفانه در ایران گاهی روشنفکران می‌گویند که غرب و خصوصا فرانسه مهد آزادی و مهد تمدن هستد وشعارهایی درباره فرانسه و غرب می دهد، تاکید کرد:ما به آنها می‌گوییم که برخورد با جلیقه زردها را ببینند.

غربی ها در اجرای شعارهای دهان پرکن خود مانده‌اند

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است:ما از نظر جهان بینی آزادی ( در ) نداریم آزادی (از ) داریم ؛آزادی (در) یعنی اسارت نفس، انسان هر کاری که دلش می خواهد بکند که این هرج و مرج و فساد و تباهی با خود می آورد،اما آزادی(از) اگر شد در خودمان هم باید کنترل داشته باشیم؛سوءظن به دیگری هم نداشته باشیم؛باید کنترل بشویم چه برسد که بخواهیم به دیگران تهمت بزنیم ، حق مردم را بخوریم و اگر اینجوری باشد،دنیا هم بهشت می شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غربی ها در شعارهای خود درباره آزادی مانده‌اند،تصریح کرد: غربی ها شعارهای دهان پرکن دادند و حالا در اجرای آن مانده‌اند؛حالا از یک طرف می خواهند بگویند با مهد دموکراسی هستیم ؛از یک طرف هم دارند این تظاهرات را سرکوب می‌کنند؛ این است که من معتقدم تظاهرات نه تنها در فرانسه بیشتر خواهد شد ،بلکه به این تمام کشورهای اروپای غربی هم خواهد رسیدو گسترش پیدا می کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، دنیای غرب، رسانه های غربی، فرانسه