محمدجواد کولیوند مطرح کرد؛

استفاده قطارهای حومه ای در سال 98 از محل اعتبارات سالانه مترو

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اعضای این کمیسیون پیشنهادی مصوبی را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کردند، که بر اساس آن قطارهای حومه ای بتوانند از محل اعتبارات سالانه قطارهای شهری استفاده کنند.

خانه ملت ؛ محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس  ازورود این کمیسیون به پرونده فعالیت قطارهای حومه ای خبر داد و گفت: امروز قطارهای حومه ای پایتخت در شرایط قابل قبولی قرار ندارند و مجلس به دنبال حمایت از این حوزه است.

قطارهای حومه ای با کمبود اعتبار و بودجه روبه رو هستند

نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز قطارهای حومه ای با کمبود اعتبار و بودجه روبه رو هستند و این ضروری است که در لایحه بودجه سال 98 اعتبارات قابل قبولی برای این بخش در نظر گرفته است.

مصوبه ویژه مجلس؛ استفاده قطارهای حومه‌ای در سال 98 از محل اعتبارات سالانه مترو

وی درباره مصوبه ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برای حمایت بخش قطارهای حومه ای پایتخت، گفت: اعضای این کمیسیون پیشنهادی مصوبی را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کردند، که بر اساس آن قطارهای حومه ای بتوانند از محل اعتبارات سالانه قطارهای شهری استفاده کنند.

در چند سال اخیر دولت سرانه بودجه ای قطارهای حومه ای را پرداخت نکرد و این مسئله ادامه فعالیت این بخش را با موانع بسیاری روبه رو کرده است
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در چند سال اخیر دولت سرانه بودجه ای قطارهای حومه ای را پرداخت نکرد و این مسئله ادامه فعالیت این بخش را با موانع بسیاری روبه رو کرده است.

9 سنت سرانه اعتباری هر مسافر مترو؛ حجم جابه جایی مسافر در مترو حدود 5 کیلومتر و قطارهای حومه ای حدود 106 کیلومتر است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی بر اساس گزارش ها، سرانه اعتباری هر مسافر مترو تهران حدود 9 سنت است، حال حجم جابه جایی مسافر در مترو حدود 5 کیلومتر است، در حالی است که این میزان در قطارهای حومه ای حدود 106 کیلومتر است، از این رو پرداخت اعتبارات و بودجه ویژه ضروری است./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، توسعه مترو، قطار، مترو