مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

بررسی بودجه سال 1398 بخش هواشناسی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش هواشناسی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور16. بخش هواشناسی» آورده است؛ اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1398 تحت برنامه‌های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم‌شناسی و سیاستگذاری هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه‌های توسعه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی، انجام پژوهش‌های پایه‌ای فرابخشی (ملی - منطقه‌ای) در زمینه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی و برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی ذیل پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی ارائه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در لایحه بودجه سال 1398 جمع اعتبارات هزینه‌ای سازمان هواشناسی کشور 495.836 میلیون ریال است. بودجه سازمان هواشناسی در بخش اعتبارات هزینه‌ای 18/23 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 19/18 درصد افزایش داشته است. در مجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به سال 1397، 18/78درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین بودجه پژوهشکده‌های هواشناسی و اقلیم‌شناسی در بخش اعتبارات هزینه‌ای 18/52 درصد و در بخش اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 19 درصد رشد را نشان می‌دهد و در مجموع بودجه این دو پژوهشکده در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به سال 1397، 19 درصد افزایش یافته است. بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1397 در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشکده‌های هواشناسی و اقلیم‌شناسی) نشان می‌دهد که عملکرد بودجه این بخش تا پایان آبان‌‌ماه 1397 در بخش اعتبارات هزینه‌ای برابر با 63/97 درصد، در بخش اعتبارات تملک ‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای، 60 درصد و مجموع عملکرد برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک ‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش 61/58 درصد بوده است. بدین معنا که از رقم 997.149 میلیون ریال بودجه مصوب میزان 614.090 میلیون ریال تا پایان آبان‌ماه 1397 محقق شده است.

این گزارش تصریح می‌کند که اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش‌ها نیاز به تکمیل و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع پدیده‌های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش نیاز به توجه بیش‌تر به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نشان می‌دهد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار ویژه، هواشناسی