زهرا ساعی مطرح کرد؛

اختلال هویتی مربوط به نوع تربیت در خانواده و مدارس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از شکل گیری اختلال هویتی مربوط به نوع تربیت در خانواده و بخشی دیگر نبود برنامه های آموزشی در مدارس، رسانه ها، فضای مجازی و ... است که به دلیل ناکامی های پی در پی و عدم رسیدن به موفقیت، ذهن برای دفاع از خود، شخصیت فیک و دروغین می سازد.

 خانه ملت ؛ زهرا ساعی  اظهار داشت: امروزه فشارهای اجتماعی، هجوم فرهنگ های مختلف غربی، نبود آموزش کافی در خانواده و جامعه، منجر به اختلال و پدید آمدن شخصیت های فیک در جامعه ایرانی شده است به طوریکه شاهد افراد زیادی با این دست اختلال هویتی به ویژه در فضای مجازی هستیم.

اختلال هویتی مربوط به نوع تربیت در خانواده و مدارس است

وی تصریح کرد: بخشی از شکل گیری اختلال هویتی مربوط به نوع تربیت در خانواده و بخشی دیگر نبود برنامه های آموزشی در مدارس، رسانه ها، فضای مجازی و ... است که آسیب های ناشی از آن به صورت درونی در افراد رخنه کرده در نهایت بر اثر فشار بیش از اندازه و ناکامی های پی در پی و عدم رسیدن به موفقیت، ذهن برای دفاع از خود، شخصیت فیک و دروغین می سازد.

ساعی بیان کرد: این اختلال بیشتر در افرادی پدیدار می شود که حس خودباوری و اعتماد اجتماعی را در جامعه و خانواده کسب نکرده اند بنابراین شخص بیمار، دچار ضعف روانی شده و برای جلب توجه دیگران، شخصیت اصلی خود را پنهان و با هویتی که می داند قابل قبول جامعه و خانواده است، زندگی می کند.

حل آسیب های اجتماعی و رابطه آن با هویت های خیالی

عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: جامعه می تواند با حل آسیب های اجتماعی و بستر سازی مناسب، بار فشار روانی را از جامعه بردارد تا بیش از این شاهد افراد با هویت های خیالی نباشیم در واقع این موضوع در درجه اول، فرهنگ ایرانی و پس از آن رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی را نشانه می گیرد و شکاف فرهنگی عمیقی ایجاد می کند.

آگاهی عمومی را افزایش دهیم، ساختن شخصیت فیک از مقبولیت می افتد

وی ادامه داد: ما در حوزه فرهنگی چه جنبه های اجتماعی چه فردی بسیار غنی هستیم اما پرداخت درست به این بخش در بحث آموزش ها درست نیست بنابراین افراد نمی توانند با استفاده از آموزش ها در نقش های مثبت خود را معرفی کنند، اگر اطلاعات و آگاهی عمومی افزایش یابد ساختن شخصیت فیک در افراد از مقبولیت افتاده و افراد برای نشان دادن شخصیت واقعی خود تلاش می کنند.

نخبگان برای برون رفت از هویت های خیالی راهکار دهند

ساعی در پایان گفت: راهکار برون رفت از چالش شخصیت های فیک، ورود آموزش پرورش به این بخش است و پس از آن با ساخت سریال ها، انیمیشن ها و ... نیزمی توانیم افراد را در پذیرش شخصیت واقعی خود با تمام کم و کاستی های وجودیشان یاری کنیم از سوی دیگر نخبگان نیز می توانند با ارائه راهکارهای تاثیر پذیر دراین مسیر به جامعه و افراد خدمت کنند.

برچسب ها

آسیب شناسی، اخبار برگزیده، تعالی خانواده، خانواده