سیدحسن حسینی شاهرودی مطرح کرد؛

سوریه بازار مطلوب برای کالاهای تولید ایرانی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد سوریه کشوری جنگ زده محسوب می شود از این رو در شرایط کنونی که کشورمان تحت تحریم های شدید اقتصادی به سر می برد این کشور می تواند بازار خوبی برای کالاهای تولید ایرانی باشد.

 خانه ملت؛ سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه دوران پساداعش در سوریه زمینه خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورمان محسوب می شود، گفت: کشورهایی مانند روسیه و ترکیه از همه ظرفیت های خود برای سرمایه گذاری در دمشق و بهره برداری اقتصادی استفاده می کنند که البته چنین رخدادی سبب شکوفایی و رونق در سوریه نیز خواهد شد.

لزوم فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در دمشق

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکر حاکم بر عرصه دیپلماسی کشورمان در تمام دوره ضعیف عمل کرده و نتوانسته در حوزه دیپلماسی اقتصادی گام مناسبی بردارد، اظهار کرد: در واقع حوزه دیپلماسی کشورمان از ظرفیت های اقتصادی بی بهره بود و این در حالیست که چندی پیش معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه تشکیل شد اما هنوز یک جلسه همفکری هم با کمیسیون اقتصادی قوه مقننه نداشته است.

احساس نیاز به تامین منافع اقتصادی برای کشورمان محسوس است

وی با بیان اینکه امروزه بیش از پیش نیاز به تامین منافع اقتصادی برای کشورمان حس می شود، ادامه داد: به عبارتی امروزه نباید بازار سوری ها را تجار عربستانی دردست بگیرند اما بازاریان کشورمان از این غافله عقب بمانند، مگر مشکل سیاسی بین دو کشور وجود دارد با زمینه تعامل فراهم نیست؟.

امروزه نباید بازار سوری ها را تجار عربستانی دردست بگیرند اما بازاریان کشورمان از این غافله عقب بمانند
ظرفیت های علمی و نیروی انسانی ماهر ایرانی می تواند نجاتگر سوریه جنگ زده باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سوریه به دلیل تجاوزات صورت گرفته کشوری جنگ زده محسوب می شود از این رو با توجه به ظرفیت های علمی، تکنولوژی بومی و نیروی انسانی ماهر کشورمان می توانیم در حوزه راه و شهرسازی، سدسازی، صنعت، برق، پتروشیمی و نفت، توسعه بنادر و غیره به دمشق کمک و در این میان منافع اقتصادی مناسبی نیز حاصل کنیم.

سوریه بازار خوبی برای کالاهای تولید ایرانی است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس جمهور سوریه نیز با آغوشی باز خواهان فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در کشورش است، خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه دیپلماسی به طور جدی این موضوع را پیگیری نمی کند تا در شرایط کنونی که کشورمان تحت تحریم های شدید اقتصادی به سر می برد بازار خوبی برای کالاهای تولید ایرانی فراهم و زمینه رونق اقتصادی نیز ایجاد شود./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، بازار، دمشق، سوریه