مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

سهم بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ مجموع اعتبار امور ده‌گانه از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1398 برابر با 3,843,099,326 میلیون ریال است که از این رقم، اعتباری معادل 80,563,413 میلیون ریال (حدود 8 هزار میلیارد تومان) برای امور فرهنگ، تربیت‌‌بدنی و گردشگری در نظر گرفته شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ در لایحه بودجه سال 1398 مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (کد 113700)، 11،125،320 میلیون ریال است که نسبت به سال جاری 0/48 درصد (حدود نیم درصد) افزایش داشته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مجموع اعتبارات هزینه‌ای 4،669،130 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1397، معادل 2/89 درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان در لایحه برابر 6،456،190 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1397 معادل 1/19 درصد کاهش نشان می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در فصل میراث فرهنگی، بیش‌ترین میزان اعتبار متعلق به برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی و تاریخی (3،221،799 میلیون ریال) در فصل گردشگری مربوط به برنامه توسعه گردشگری داخلی (3،113،590 میلیون ریال) و در فصل صنایع دستی، مربوط به برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی (360،000 میلیون ریال) است.

بر اساس این گزارش در خصوص تبصره‌های ماده‌واحده فقط تبصره «11» بند «د» با موضوع عوارض خروج از کشور مستقیماً به سازمان اختصاص دارد که در این ارتباط گزارش حاضر پیشنهادهایی را ارائه کرده است. در ارتباط با تطبیق لایحه پیشنهادی با قانون برنامه ششم توسعه علی‌رغم برخی تکالیف قانونی در مجموع لایحه پشنهادی نمی‌تواند انتظار و تأکید قوانینبالادستی و قانون برنامه ششم (به ویژه مواد (2)، (97)، (98)، (99) و (100)) را در خصوص استفاده از ظرفیت‌های این حوزه پوشش دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می افزاید: تفکیک برنامه‌ها و فعالیت‌های هر بخش از اعتبارات هزینه‌ای گام مهمی در راستای شفافیت سازمان است که زمینه نظارت بیش‌تر بر اهداف و عملیات سازمان را میسر می‌کند. نکته قابل تأمل این است که برنامه‌های سازمان از یک روال کلی انشایی برخوردار است به طوری که سرفصل‌های برنامه‌ها و فعالیت‌ها نیز با وجود تغییر مدیریت‌ها و رویکرد‌ها در این سازمان و همچنین طبق اولویت‌های برنامه ششم توسعه تغییر نکرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اصناف و بازار کشور، بودجه گردشگری