مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

سهم بخش بهداشت و درمان از بودجه سال 98 کشور

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی سهم بخش بهداشت و درمان از بودجه سال 98 کشور پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز لایحه بودجه سال 1398 را با این نگاه که فعالیت‌های اجرایی دولت در حوزه سلامت شامل چه مواردی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش سیاست‌های کلی سلامت،‌ برنامه‌های حوزه سلامت در قانون برنامه ششم توسعه، مواد (37)، (46)‌، (48) و (69‌)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و وضعیت کشور در شرایط پساتحریم مواردی بودند مبنای این ارزیابی قرار گرفته‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در این لایحه برنامه‌های راهبردی دولت برای حفاظت از بخش‌های حاکمیتی در شرایط پساتحریم دیده نمی‌شود، می‌افزاید؛ تنها تفاوت را می‌توان در جدول 21 که سقف دومی را برای بودجه تعیین کرده است مشاهده کرد. به طور مشخص در حوزه‌های بهداشت و درمان نیز تبصره‌ای در راستای مدیریت هزینه‌های سلامت، ایجاد برنامه یا فعالیت جدید یا تقویت برنامه‌ها و فعالیت‌های موجود در راستای کنترل و پیشگیری از بروز آثار تحریم در بخش‌هایی از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مشاهده نمی‌شود.

بر اساس گزارش حاضر یکی از نکات مهم اعتبارات بهداشت و درمان کشور در لایحه بودجه سال 1398 کشور این است که سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل ردیف‌های: ستاد، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستگاه‌های وابسته (انتقال خون، اورژانس، غذا و دارو، ‌بیمه سلامت، انستیتو پاستور، هیئت امنای ارزی و صندوق رفاه)‌ و متفرقه، معادل 882.407 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 19درصد رشد داشته است. در صورت اضافه شدن منابع حاصل از بند «ب» تبصره «13» مجموع اعتبارات وزارت بهداشت به 884.907 میلیارد ریال می‌رسد. میزان رشد اعتبارات هزینه‌های عمومی‌، درآمد اختصاصی و تملک و دارایی سرمایه‌ای به ترتیب 9، 26 و 79 درصد است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که علی‌رغم پیش‌بینی تأثیرپذیری برخی از حوزه‌های نظام سلامت از شرایط پساتحریم در سال 1398،‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های ذیل وزارت بهداشت و دستگاه‌های وابسته آن در لایحه بودجه سال 1398 تغییری نسبت به قانون بودجه سال 1397 نکرده است. در این لایحه اعتبارات طرح تحول سلامت ساماندهی و شفاف‌سازی شده است ولی اعتبارات حاصل از 1 درصد ارزش‌افزوده بسیار مبهم و غیرشفاف است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوایند.
 

برچسب ها

اخبار ویژه