مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از بودجه سال 98

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « لایحه بودجه سال 1398 کل کشور34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» آورده است؛ با تصویب قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» در سال ۱۳۹۲، اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۳۳، ۵۸ و ۱۱۳ درصد افزایش داشت، اما از سال ۱۳۹6 سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی رو به کاهش گذاشته است و در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات فناوری اطلاعات نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ بیش از 13 درصد کاهش خواهد یافت. سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۶/۳ درصد اعتبارات عمومی در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ به ۲/۳ درصد و در سال ۱۳۹۷ به ۷/۲ درصد و در سال ۱۳۹۸ به 2/2 درصد کاهش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نزدیک به 9 درصد کاهش از 109,289 میلیارد ریال در سال ۱۳۹7 به 100,264 میلیارد ریال در سال ۱۳۹8 کاهش یافته است.

براساس این گزارش بیش از ۶1 درصد اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در ردیف‌های متفرقه گنجانده شده است که رهگیری محل هزینه و تحقق برنامه‌های متناظر هر بودجه را با دشواری مواجه می‌سازد. ابتکار سازمان برنامه‌ و بودجه در گنجاندن ارقام اعتبارات متفرقه هزینه‌ای در کنار اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای نیز به دلیل عدم انطباق اعداد ردیف‌های متفرقه مندرج در جداول پیوست 4 بودجه و جداول کلان اعتبارات متفرقه بر ابهامات لایحه بودجه سال جاری افزوده است. عناوین برخی از ردیف‌های متفرقه نیز گویای ماهیت آنها نیست و بنابر‌این در قسمت جمع‌بندی برخی پیشنهادها برای اصلاح عناوین ردیف‌های متفرقه ذکر شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین ۱2 بند مرتبط با تکالیف فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبصره‌های ماده‌واحده شناسایی شد و اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی در مورد آنها در بخش پیشنهادها عرضه ‌شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

برچسب ها

اخبار ویژه