در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

مجازات انتقال خاک به خارج از کشور

نمایندگان مجلس مجازات افرادی که اقدام به انتقال خاک به خارج از کشور کردند را مشخص کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 دیماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر این شورا با 141 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه ماده 21 این لایحه را اصلاح کردند.

ماده 21 بعد از اصلاح به این شرح است که انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات های تعزیری درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 26 این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 26 نیز به این شرح اصلاح شد که آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، قاچاق