احمد سالک مطرح کرد؛

دولتمردان آمریکا به ایجاد جنگ روانی و تشدید بحران ها در داخل ایران چشم امید بسته اند

عضو فراکسیون ولایی مجلس گف:دولتمردان آمریکا به ایجاد جنگ روانی و تشدید بحران ها در داخل ایران چشم امید بسته اند تا شاید مردم کشورمان را به خیابان ها بیاورند و یک اعتراض سراسری ایجاد شود و به خیال خودشان ۲۲ بهمن برای کشورمان رو به اتمام باشد و همه حرف دولتمردان آمریکا همین است و اما دشمنان بدانند که نقشه های آنها بر آب خواهد بود.

خانه ملت؛ احمد سالک  به صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران اشاره کرد و گفت: پمپئو و دیگردولتمردان آمریکایی باید اینگونه حرف هایی را هم بزنند؛که اگر جمهوری اسلامی دست از برنامه موشکی خود برندارد خواب های شدیدی برای آن ها دیده ایم؛این ها توهمات ذهنی دولتمردان آمریکایی هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گونه حرف ها را رئیس جمهور سابق آمریکا هم به زبان می آورد و عادت بهدروغ گویی و ایجاد ترس در جامعه را دارند؛ اما اگر هر گونه حرکتی انجام دهند؛همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند؛ تلاویو را با خاک یکسان می کنیم و همه این سخنان از ترس محو شدن اسرائیل است.

وی به نخستین جلسه ترامپ با اعضای هیئت دولت خود در سال جدید اشاره و تصریح کرد:رئیس جمهور آمریکا در نخستین جلسه با اعضای هیئت دولت خود در سال جدید به صراحت اعلام کرده است؛که ایران هر کاری می تواند در سوریه انجام دهد و این سخنان ضعف آمریکا را می رساند.

سالک در ادامه افزود: دولتمردان آمریکا به ایجاد جنگ روانی و تشدید بحران ها در داخل ایران چشم امید بسته اند تا شاید مردم کشورمان را به خیابان ها بیاورند و یک اعتراض سراسری ایجاد شود و به خیال خودشان 22 بهمن برای کشورمان رو به اتمام باشد و همه حرف دواتمردان همین است و اما کور خوانده اند ./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، بحران