محمود صادقی مطرح کرد؛

عدالت اجتماعی بعد از انقلاب توسعه پیدا کرد

عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: گفتمان امام(ره) مبتنی بر معارف دینی و عدالت طلبی بود به همین دلیل در بین همه طیف های اجتماعی غالب بود.

 خانه ملت ؛ محمود صادقی  با اشاره به دستاوردهای 40 ساله انقلاب گفت: در انقلاب اسلامی گفتمان‌های امام بر گفتمان رقیب غلبه پیدا کرد و توانست یک وحدتی بین اقشار مختلف ایجاد کند؛ گفتمان‌های امام حتی بر طیف‌هایی که گفتمان مذهبی نداشتند نیز تاثیر گذاشت. نیروهای چپ، ملی، مارکسیستی و حتی طیف‌های لیبرال، سوسیالیستی و مارکسیستی جذب گفتمان امام راحل شدند و گفتمان امام گفتمان غالب شد.

گفتمان‌های امام حتی بر طیف‌هایی که گفتمان مذهبی نداشتند نیز تاثیر گذاشت

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: یک عناصری غیر از عناصر مذهبی در گفتمان امام وجود داشت که تکیه بر عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و ستم بود که در طول دهه‌ها یکی از آرمان‌های انقلابیون طیف‌های مختلف، به خصوص طیف چپ غلبه داشت، این گفتمان توانست به نوعی گفتمان غالب باشد. تکیه بر عناصر ملی و بومی و به نوعی غلبه با نفوذ اجانب و وجه ضدامپریالیستی و ضداستعماری این گفتمان توانست به نوعی گفتمان‌های ملی را همراه کند.

گفتمان آزادی، ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری از ویژگی‌های صحبت‌های امام بود
وی افزود: گفتمان آزادی، ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری از ویژگی‌های صحبت‌های امام بود که برآمده از متن آموزه‌های دینی، نهج البلاغه و قرآن بوده است. این یعنی بر مبنای گفتمان اسلامی یک مطالبات تاریخی را که می‌توان گفت عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی و تقویت عناصر ملی توانست گفتمان امام را به گفتمان غالب تبدیل کند و رهبری ایشان را همه طیف‌ها بپذیرند.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انقلاب با این عقبه فکری و گفتمانی پیروز شد اما باید تحلیل کرد که برای تحقق این اهداف که انقلاب بابت آن صورت گرفت چه گام‌هایی برداشته شده و چه دستاوردها و چه ضعف‌هایی در این حوزه وجود دارد.

عدالت اجتماعی بعد از انقلاب توسعه خوبی پیدا کرد

وی با بیان اینکه در بحث عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر تلاش بسیاری صورت گرفته اظهار داشت: در این حوزه توانستیم عدالت اجتماعی را گسترش داده و زیرساخت‌های خدمات را در بخش‌های مختلف در اقصی نقاط کشور توسعه دهیم. در زمان شاه تهران فقط در سلطنت‌آباد که اکنون پاسداران نام گرفته گازکشی داشت اما اکنون در اکثر نقاط کشور گاز رسانی صورت گرفته است البته در سیستان و بلوچستان گازکشی از سال گذشته آغاز شده است.

عضو فراکسیون امید در مجلس افزود: توسعه خدمات بهداشتی درمانی، آب، برق، گاز و تلفن و به طورکلی برخی زیرساخت‌هایی از این جمله در سراسر کشور بسیار چشمگیر بوده است. در توسعه عدالت آموزشی، آموزش‌عالی و آموزش و پرورش با تدابیری که انجام شده، از نظر کمی قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. در حوزه پژوهش و تحصیلات تکمیلی نیز پیشرفت کردیم به طوری‌که قبلا در بسیاری از رشته‌ها نیاز به خارج از کشور داشتیم. در حوزه پزشکی چه در قسمت پزشکی بالینی و چه در پزشکی علوم پایه توسعه بسیار زیاد بوده حتی در علوم پیشرفته مثل علوم زیستی و نانو پیشرفت‌ها چشمگیر بوده است و در رشد علمی و تعداد مقالات و همه آنچه که توسعه علمی نامیده می‌شود اتفاقات خوبی افتاده است.

درون مایه‌های فرهنگی رشد بسیار خوبی داشته است

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با اشاره به دستاوردهای فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ خودباوری بسیار چشمگیر است و در یک حوزه‌هایی رشد معناگرایی در فرهنگ غلبه داشته و موج نو سینما بعد از انقلاب بستر خوبی برای ارتقای حرکت موج نو در سینما و هنرهای نمایشی فراهم شد. در واقع سینمای ما بعد انقلاب یک سینمای معناگرا، مفهومی، نخبه‌گرا و فاخر است و تکیه بر روی گیشه و آرتیست ندارد. به‌هرحال از طرف دیگر چون به گیشه توجه نشده صنعت سینما خیلی رونق ندارد اما درون مایه‌های فرهنگی بسیار رشد کرده و کم سابقه بوده است.

سینمای ایران بعد انقلاب یک سینمای معناگرا، مفهومی، نخبه‌گرا و فاخر است

وی ادامه داد: جوایز معتبر در سطح بین‌المللی و بردن اسکار نشان‌گر یک نوع بلوغ در عرصه سینما است یعنی به این سطح رسیدیم که هنرمندان با توجه به عناصر بومی به زبان‌های روز دنیا، می‌توانند حرف بزنند.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در حوزه موسیقی در یک فصلی موسیقی سنتی و بعد موسیقی‌های پاپ توسعه پیدا کرده و به نظر من با توجه به تنگناهایی که وجود دارد در این حوزه‌ها پیشرفت‌های خوبی با توجه به آمار و ارقام وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: در حوزه سلامت و بهداشت فردی رشد زیادی داشتیم. در بحث امید به زندگی نسبت به سال 54 حدود 45 سال بوده اما طبق آمارهای بانک جهانی در سال 97 به بیش از75 سال رسیدیم و زیرساخت‌های بهداشتی را توسعه دادیم تا توانستیم سن امید به زندگی را به طور متوسط افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت فردی پیشرفت بسیاری داشتیم به‌ویژه در توسعه بیمه‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل عدالت، انقلاب اسلامی، تحقق عدالت، خودباوری