محمد اسماعیل سعیدی مطرح کرد؛

طرح جمعیت و تعالی خانواده مشوقی در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان

عضو فرهنگی مجلس تصویب ماده ۸ طرح جمعیت و تعالی خانواده را مشوقی در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان در دوران دانشجویی دانست.

خانه ملت؛ محمد اسماعیل سعیدی در خصوص تامین ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل گفت: مسئله ازدواج جوانان و خانواده از موضوعات بسیار مهمی است که باید به صورت بسیار دقیق بررسی شده و تصمیمات در این خصوص با حساسیت بسیار بالایی اتخاذ شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار مهم و خوبی که کمیسیون فرهنگی مجلس برای تقویت امر ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده انجام داد، تصویب ماده 8 طرح جمعیت و تعالی خانواده است که این مصوبه می تواند بسیاری از مشکلات و موانعی که بر سر ازدواج و فرزندآوری دانشجویان قرار دارد را مرتفع کند.

اولویت فرزند آوری برای بهره مندی از ودیعه مسکن

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: البته در این طرح موضوع فرزند آوری برای بهره مندی از ودیعه مسکن و تامین خوابگاه برای دانشجویان متاهل گنجانده شد که خوشبختانه اعضای کمیسیون فرهنگی نظرات بسیار مثبتی برای اضافه شدن موضوع فرزند آوری در دوران دانشجویی به این ماده را داشتند که جای تقدیر دارد.

ورود خیرین و بخش غیر دولتی به ساخت خوابگاه های دانشجویی

وی بیان کرد:در بررسی و تصویب ماده 8 طرح جمعیت و تعالی خانواده، بحث ورود خیرین و بخش غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت که بتوان از ظرفیت آنها در ساخت خوابگاه های دانشجویی استفاده کرد که این مورد نیز به ماده 8 اضافه شد.

باید برای ازدواج جوانان و فرزند آوری علی الخصوص در دوره دانشجویی مشوق هایی قرار داد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد:باید برای ازدواج جوانان و فرزند آوری علی الخصوص در دوره دانشجویی مشوق هایی قرار داد که ماده 8 طرح جمعیت و تعالی خانواده از جمله این مشوق ها می باشد که با تصویب نهایی آن می توان بخش بسیاری از معضلات اجتماعی را در کشور کاهش داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت ماده 8 طرح جمعیت و تعالی خانواده روز یک شنبه (30 دی ماه) در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه دولت مکلف شد یک درصد از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتبارات تملک دارایی وزارتخانه‌های ‌‌‌‌‌علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها برای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با اولویت افراد دارای فرزند بر‌ا‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رهن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محل سکونت دانشجویان اختصاص دهد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ازدواج، ازدواج آسان، افزایش جمعیت، تنظیم جمعیت، جمعیت، فرزندآوری