سعید باستانی مطرح کرد؛

گسترش مبادلات تجاری ایران و ترکیه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت اقتصادی در ساختار وزارت خارجه ایجاد شده به همین دلیل رایزن های اقتصادی تاکنون نتوانسته جایگاه موردنظر را پیدا کند.

 خانه ملت ؛ سعید باستانی  با اشاره به عملکرد رایزن‌های اقتصادی، گفت: وزارت خارجه باید در تمامی کشورها در دو حوزه نظامی و اقتصادی فعال باشد در واقع ارتباط کشورها با یکدیگر براساس محورهای اقتصادی و نظامی شکل می‌گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های خارجی کشور براساس محورهای اقتصادی و نظامی مشخص می‌شود، افزود: در صورتی که کشورها با یکدیگر پیمان نظامی و دفاعی داشته باشند مسئولان اقتصادی این کشورها نیز در مبادلات اقتصادی موفق‌تر هستند.

گسترش مبادلات تجاری ایران و ترکیه

وی با اشاره به نقش روابط دیپلماسی در روابط اقتصادی کشورها، اظهار کرد: در برهه‌ای ایران و امارات مبادلات تجاری گسترده‌ای داشتند اما پس از مدتی که سیاست‌های این دو کشور در تضاد با یکدیگر قرار گرفت این مبادلات کاهش چشم گیری پیدا کرد. در حال حاضر مبادلات تجاری ایران و ترکیه بسیار گسترده شده اما باید دید در آینده می توان این ارتباط را ادامه و گسترش داد.

اگرچه عوامل فرهنگی، دینی و مذهبی در ارتباط اقتصادی کشورها اثرگذار است اما نقش وزارت خارجه و رایزن‌های اقتصادی در این زمینه انگارناپذیر است
باستانی خاطرنشان کرد: اگرچه عوامل فرهنگی، دینی و مذهبی در ارتباط اقتصادی کشورها اثرگذار است اما نقش وزارت خارجه و رایزن‌های اقتصادی در این زمینه انکارناپذیر است.

ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ارزآوری را برای کشور به دنبال دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: ایجاد معاونت اقتصادی زیر نظر وزارتخانه امورخارجه با هدف تقویت بازاریابی و صادرات محصولات ایرانی یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس بود که در نهایت وزیر امورخارجه با این مهم موافقت کرد بنابراین انتظار است با تقویت روابط دیپلماسی از طریق معاونت اقتصادی وزارتخانه‌ امورخارجه ارزآوری رونق گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه وجود نداشت نقش رایزن‌های اقتصادی نیز در توسعه روابط و مبادلات تجاری بسیار کمرنگ بود. معاونت اقتصادی در وزارت خارجه اخیرا ایجاد شده به همین دلیل رایزن‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته جایگاه موردنظر را پیدا کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که رایزن‌های اقتصادی به وظایف خود به درستی عمل کنند ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای موجود گسترش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کنسولگری‌های چین بسیار خلوت است در حالیکه ساختمان‌های مبادلات تجاری این کشور در سراسر دنیا بسیار شلوغ است این وضیت نتیجه عملکرد خوب رایزن‌های اقتصادی است.

رایزن‌های اقتصادی تسهیل‌گر حوزه بازرگانی و تجار کشور هستند

وی اضافه کرد: در حال حاضر که کشور در تحریم به سر می‌برد می‌توان از طریق تجارت با کشورهای کوچک که با آمریکا مراوده ندارند درآمدهای کشور را افزایش داد. رایزن‌های اقتصادی تسهیل گر حوزه بازرگانی و تجار کشور هستند و ارتباط اقتصادی میان دو کشور را برقرار و تسهیل می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رایزن‌های اقتصادی به راحتی می‌توانند نیاز کشورهای مقیم را شناسایی کنند، گفت: از آنجایی که این افراد ساکن کشور هدف هستند به راحتی کم و کیف نیاز بازار هدف، فرهنگ اقتصادی، وضعیت اقتصادی و... آن کشور را شناسایی می‌کند و در ادامه زمینه مبادلات تجاری را تسهیل می‌کند./
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، آنکارا، اخبار برگزیده، ارز و پول، ارزش اقتصاد