سید کاظم دلخوش اباتری مطرح کرد؛

عدم تعهد کشورهای اروپایی در برجام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:اگر ایران در همین شرایط فعلی خارج شود هیچ گونه تهدیدی برایمان بوجود نخواهد آمد؛ دلیل آن هم واضح است چرا که آمریکا به تعهد خود عمل نکرده و اروپا هم هیچ گونه ارتباطی با ما ندارد.

 خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش اباتریدر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خروج ایران از برجام در شرایط فعلی امکان پذیر است و اگر این موضوع اتفاق بیفتد چه عواقبی برای کشورمان در برخواهد داشت اشاره کرد و گفت: معتقدم با توجه به اینکه مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی اختیاراتی دارد و از مهم ترین آنها پیگیری و کنترل کار 3قوه است؛ پس قطعا با توجه به نظارت رهبری براین قضیه دولت تا حدودی در برجام خوب عمل کرده بود.

وی در ادامه افزود: زمانی که رئیس جمهور آمریکابرجام را پاره کرد؛به نظر بنده بایستی کشورمان به گونه ای محکم ورود پیدا می کرد و اقدام متقابلی انجام می داد.

نماینده صومعه سرا به عدم تعهد کشورهای اروپایی در برجام اشاره و تصریح کرد:وقتی که کشورهای اروپایی با خفت و خواری در مقابل آمریکا شرکت های خود را از ایران بیرون کردند در واقع با این کارشان با ما بازی کردند و در همین راستا ایران می بایست سریعا از برجام خارج می شد؛چرا که هیچ امیدی به همکاری با این کشورها وجود نداشت.

دلخوش تاکید کرد:معتقدم اگر ایران در حال حاضر هم از برجام خارج شود؛دیر نکرده است،چرا که اروپایی ها در هیچ مسائلی از قبیل تبادلات مالی و تجاری با کشورمان همکاری ندارند.

وی افزود:اگر ایران در همین شرایط فعلی خارج شود؛هیچ گونه تهدیدی برایمان بوجود نخواهد آمد؛دلیل آن هم واضح بوده چرا که آمریکا به تعهد خود عمل نکرد و اروپا هم هیچ گونه ارتباطی با ما ندارد./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)