جلال محمود زاده عنوان کرد ؛

نیاز کشور به محصولات آب بر از طریق واردات تامین شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: لزومی ندارد هر محصولی که در کشور نیاز به آن داریم را تولید کنیم ، این موضوع نه اقتصادی است و نه سیاست گذاری صحیحی محسوب می شود.

  خانه ملت؛ جلال محمودزاده در خصوص کشت محصولات آب بر و صادرات آب مجازی، گفت: با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود آب و اینکه تمامی کشورها در زمینه استفاده بهینه از آب و بارور سازی ابرها فعالیت می‌کنند تولید و صادرات محصولات آب بر مانند هندوانه و محصولات جالیزی سیاست غلطی است.

حراج منابع آبی کشور با صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به برخی کشورهای عربی هندوانه را به قیمت هر کیلوگرم 400تومان صادر کرده‌ایم، تصریح کرد: برای تولید هر هندوانه 10 کیلو گرمی بیش از 300لیتر آب مصرف می‌شود با صادرات هندوانه 10 کیلوگرمی در اصل 300 لیتر آب را با قیمت 4 هزار تومان صادر کرده‌ایم.

نیاز کشور به محصولات آب بر از طریق واردات تامین شود

وی با تاکید بر اینکه با صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر به صورت مجازی آب موجود در کشور را صادر می‌کنیم، عنوان کرد: روند صادرات محصولات آب بر باید برعکس شود و محصولاتی که برای تولید آنها نیاز به آب فراوانی است را باید از کشورهایی پرآبی که میزان بارندگی مناسبی دارند وارد کنیم.

محصولات استراتژیک کمتر آب‌بر در داخل کشور تولید شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید محصولات استراتژیکی که نیاز به میزان آب کمتری دارند را در کشور تولید کنیم و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی از سوی وزارت جهادکشاورزی است، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش ترویج و آموزش کشاورزی در روستاها عملکرد بهتری داشته باشد و خطرات تولید محصولات آب بر و صادرات آنها را برای کشاورزان تشریح کنند.

محمودزاده با بیان اینکه محصولات جایگزین کشت‌های آب بر باید به کشاورزان معرفی شود، گفت: لزومی ندارد هر محصولی که در کشور نیاز به آن داریم را تولید کنیم ، این موضوع نه اقتصادی است و نه سیاست‌گذاری صحیحی دارد، باید محصولاتی را تولید کنیم که با شرایط اقلیمی کشور همخوانی داشته باشد.

ضرورت ندارد برای محصولی که می‌توانیم با قیمت پایین‌‌تری آن را وارد کشور کنیم میزان زیادی آب مصرف کنیم
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه ضرورت ندارد برای محصولی که می‌توانیم با قیمت پایین‌‌تری آن را وارد کشور کنیم میزان زیادی آب مصرف شود، خاطرنشان کرد: باید ابتدا بر روی محصولات استراتژیک کم‌ آب بر تمرکز کنیم سپس محصولاتی که نیاز به آب بسیار زیادی دارند را از طریق واردات تامین کنیم./
 

برچسب ها

آب کشاورزی، آبیاری زمین های کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی