مهرداد بائوج لاهوتی مطرح کرد؛

افزایش حقوق ها متناسب با تورم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید دارد که اگر حقوق ها در سال آینده بدون روش پلکانی افزایش پیدا کند عمق شکاف طبقاتی را بیشتر می کند.

 خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به افزایش حقوق ها در سال آینده، گفت: با توجه به اینکه فاصله بین پایه حقوق ها بسیار زیاد است اگر افزایش 20 درصدی بدون روش پلکانی معکوس اعمال شود بر شکاف بین طبقاتی جامعه افزوده می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به روش پلکانی معکوس عنوان کرد: دولت برای سال 97 پیشنهاد افزایش حقوق 10 درصدی را به مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان با ایده روش پلکانی معکوس حداکثر و حداقلی برای افزایش حقوق ها در نظر گرفتند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین مصوبه مجلس حقوق های بالای 5 میلیون تومان امسال افزایش پیدا نکرد و منابعی فراهم شد تا آنهایی که حقوق کمتر می گیرند تا 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند، دولت برای سال آینده افزایش حقوق 20 درصدی را پیشنهاد داده است.

وی با تاکید براینکه باید افزایش حقوق ها متناسب با تورم باشد، اظهار داشت: از آنجایی که قانون مکلف کرده است افزایش حقوق ها متناسب با تورم سال باشد، نمایندگان پیشنهادهای مختلفی را برای افزایش حقوق های سال آینده ارائه کرده اند.

لاهوتی با بیان اینکه دولت برای افزایش حقوق ها 30 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، گفت: نمایندگان پیشنهادهای مختلفی برای توزیع این اعتبار به عنوان افزایش حقوق ها ارائه کرده اند به طور مثال افزایش حداکثری 40 درصد و حداقلی 5 درصد مطرح است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این ایده ها در حدپیشنهاد بوده و قطعی نشده ، آنچه وجود دارد افزایش 20 درصدی حقوق ها است که از طرف دولت ارائه شده است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اضافه کاری حقوق کارمندان دولت، حقوق کارمندان، کارمندان