رسول خضری مطرح کرد ؛

صنعت دارویی کشور مکمل توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پایان دادن به بحران در صنعت دارو سازی با پرداخت مطالبات داروسازان امکان پذیر است،گفت: ارز دولتی تنها گزینه ای که توان ساماندهی تولید دارو را دارد.

خانه ملت ؛ رسول خضری  درباره وضعیت صنعت دارو سازی در کشور،گفت: درصد بالایی از مواد اولیه سندیکایی داروسازی وارداتی است بنابراین ارزی که به سندیکایی داروسازی تخصیص می‌بایست با حمایت ویژه دولت عملیاتی شود تا قیمت تمام شده برای داروساز منطقی تعیین شود.

صنعت دارویی کشور مکمل توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی در کشور است

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت دارویی کشور مکمل توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور است واین در حالی است که بحران در تولید دارو با عدم حمایت از سندیکایی داروسازی شکل می گیرد.

ارز وارداتی دارو تنها باید ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود

خضری افزود: ارز وارداتی دارو تنها باید ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود تا حداقل داروسازان بتوانند به نحو مطلوب دارو را به چرخه تولید رهنمون کنند و این در حالی است که باید مطالبات دارو سازان در اسرع وقت پرداخت شود تا بتوان چرخه تولید دارو را ساماندهی کرد.

بسیاری از داروسازان برای تولید دارو نیازمند ارز هستند

وی ادامه داد: بسیازی از داروسازان برای تامین دارو نیازمند ارز هستندو از همین رو قیمت تمام شده دارو برای بهبود وضعیت صنعت دارو سازی باید به نوعی تعیین شودکه دارو با نرخ متعارف بدست مصرف کننده، برسد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تامین بودجه و تخصیص اعتبارات به موقع راهکاری اساسی برای بهبود صنعت داروسازی تلقی می شود یادآورشد:کمبود دارو در ساختار بهداشت و درمان کشور توجیه ای ندارد زیرا سلامت بیماران هر از مسئله ای با اهمیت تر است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، دارو، داروسازها، صادرات دارو