علی بختیار مطرح کرد؛

ضرورت توسعه سیستم حمل ونقل عمومی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شلوغی واگن های مترو در شان ملت ایران نیست،گفت: توسعه سیستم حمل ونقل عمومی با دوچرخه نیازمند فرهنگ سازی و تجهیز امکانات است.

 خانه ملت  ؛ علی بختیار درباره وضعیت شلوغی واگن های مترو در کلان شهر تهران،گفت: فرهنگ حمل و نقل عمومی درکشور نیازمند تجدید نظر است تاشاهد حضور وسایل نقلیه تک سرنشین در سطح شهری نباشیم اما متاسفانه زیر ساختهای وسایل نقلیه همگانی در شرایط استانداردو ایده الی به سرنمی‌برد تا انتظار داشته باشیم، شهروندان وسایل نقلیه عمومی را بر خودروهای شخصی ترجیح دهند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وسایل نقلیه همگانی عمومی در کشور باید همسو با تعداد مسافرین توسعه یابد و این در حالی است که ساماندهی حمل ونقل شهری نیازمند توجه به رفع فرسودگی اتوبوس های شهری است.

اتوبوس های فرسوده آثار زیست محیطی برای پایتخت در بردارد

بختیار افزود: اتوبوس های فرسوده آثار زیست محیطی برای پایتخت در بردارد بنابراین باید نوسازی ناوگان‌حمل ونقل شهری در اولویت قرار بگیرد زیرا اتوبوس های فوق علاوه بر افزایش آلودگی زیست محیطی پایتخت، موجبات افزایش خسارتهای مالی و جانی بر اثر تصادفات برای ما رقم خواهند زد.

مترو تهران زیر ساخت جابجایی روزانه ۵ میلیون مسافر را دارد

وی ادامه داد: مترو تهران زیر ساخت جابجایی ۵ میلیون مسافر راروزانه دارد و این در حالی است که باید فکر اساسی برا ی کاهش مدت زمان خدمات رسانی به مسافرین در متروی شهری کرد زیرا مسافرین برای جابجایی با مترو مجبور هستند به سختی وارد قطارهای ریلی شود که این امر به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد.

بختیار افزود :برای توسعه فرهنگ حمل و نقل در کشور یکی از راهکارهای اساسی این است که حمل ونقل عمومی با دوچرخه سواری در کشور فرهنگ سازی شود و این در حالی است که با استفاده از دوچرخه بطور حتم می توان در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کرد.

توسعه سیستم حمل ونقل با دوچرخه نیازمند فرهنگسازی و تجهیز امکانات

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه شلوغی واگن های مترو در شان ملت ایران نیست یادآور شد: توسعه سیستم حمل و نقل با دوچرخه نیازمند فرهنگ سازی و تجهیز امکانات است و این در حالی است که شهرداری تهران به فکر آسایش مردم در مترو باشد زیرا شرایط حمل ونقل در مترو تهران به هیچ وجه با توجه به حجم مراجعه کننده استاندارد نیست./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجهیزات حمل و نقل، توسعه مترو، حمل و نقل، مترو، کمیته حمل ونقل