خادم مطرح کرد؛

روستاها نیازمند توسعه فرصت های اشتغال

نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه بروز معضلات امنیتی با خالی شدن روستاها از سکنه متوقف شود،گفت: مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها با ایجادبسترهای اشتغال در شرایط فعلی ضروری است.

خانه ملت؛ علاء الدین خادم درباره وضعیت خدمات رسانی به روستاییان در کشور،گفت: خدمات رسانی به روستاییان درکشور و بسترسازی در راستای توسعه اشتغال باید به سرعت دنبال شود زیرا زمانی که روستاییان به شهرها در شرایطی که هیچ گونه فرصت اشتغال مهیا نیست ، مهاجرت می‌کنند ، بدیهی است که نه تنها نرخ بیکاری کاهش نمی یابد بلکه برمیزان بیکاران نیز افزود می شود.

نماینده مردم سیپدان در مجلس شورای اسلامی با بیا ن اینکه زیر ساختهای اشتغال روستایی در بودجه 98 الزامی است که حمایت و تقویت شود تصریح کرد: با توسعه فرصتهای اشتغال در روستا ها نه تنها اقتصاد مولد داخلی جان می گیرد بلکه اقتصاد روستایی با جوانان تحصیل کرده بومی به نحو چشمگیری ارتقا می‌یابد.

ماندگاری روستاییان در روستاها نیازمند توسعه فرصتهای اشتغال

خادم افزود: ماندگاری روستاییان در روستاها نیازمند توسعه فرصتهای اشتغال است اما متاسفانه با توجه اینکه صندوق توسعه اشتغال روستایی نیز برای این مهم در نظر گرفته شده است اما با توجه به ظرفیت های روستاها ما فاصله بسیار بالا با بهبود تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی داریم.

وی ادامه داد: روستاها بطور حتم اهرمی قابل اتکا برای تولید و حفظ امنیت بویژه در مناطق مرزی تلقی می شوند بنابراین نباید با بی توجهی به توسعه امکانات روستاها مانع توسعه خدمات در روستاها شد.

بروز معضلات امنیتی با خالی شدن روستاها از سکنه متوقف شود

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس بابیان اینکه بروز معضلات امنیتی با خالی شدن روستاها از سکنه متوقف شود یادآورشد: مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها با ایجادبسترهای اشتغال در شرایط فعلی ضروری است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد روستا، امنیت، ایلات و عشایر، بررسی وضعیت روستاها در ایران