مفتح مطرح کرد؛

میزان همسان سازی حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس می گوید سال آینده حقوق بازنشستگانی کمتر از ۲ میلیون و پانصد هزارتومان همسان سازی می شود.

خانه ملت؛ محمد مهدی مفتح با اشاره به همسان سازی حقوق ها، توضیح داد: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کل کشور تاکید شده است که باید حقوق بازنشستگان معادل 80 درصد حقوق فرد همردیف شاغل باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مراد قانونگذار از همردیف بودن یعنی اینکه مدرک تحصیلی، رتبه شغلی و منصب فرد بازنشسته و فرد شاغل کنونی یکی باشد، بنابراین باید حقوق بازنشسته 80 درصد حقوق فرد شاغل هم ردیف او شود.

اگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد موضوع همسان سازی حقوق های کمتر از 2و نیم میلیون تومان اجرایی می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه باید در طول 5 سال به هدف قانون برنامه ششم توسعه در زمینه همسان سازی حقوق ها دست پیدا کرد، اظهار داشت: برای همسان سازی حقوق ها، از دریافتی های پایین بازنشستگان شروع کرده ایم، بازنشستگانی که کمتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان دریافت می کنند، حقوق شان برابر قانون همسان سازی می شود.

وی تاکید کرد: البته اگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد موضوع همسان سازی حقوق های کمتر از 2و نیم میلیون تومان اجرایی می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با بیان اینکه برای همسان سازی اعتبار 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: بنابراین حقوق بازنشستگانی که کمتر از 2 میلیون و 500 هزارتومان است براساس فرمول موجود به 80 درصد حقوق فردشاغل همردیف شان می رسد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازنشستگان، حقوق بازنشستگان، طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، همسان سازی