خبر

مسیر شما: اخبار نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مشخص شد
نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه رسیدگی به تخلفات مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور را مشخص کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 21 این لایحه با 186 رأی موافق، 6 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند 21 این لایحه آمده است؛ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 را اعمال نمایند.

تبصره 1- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب می باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 عمل می کند.

۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ / ۰۹ / ۰۷ خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود .

تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد ، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.

تبصره 4 - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود./
 

نظر شما
مشخصات خبر