کواکبیان مطرح کرد؛

اروپایی ها بایستی موارد موجود در تعهد نامه برجام را اجرایی کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسئله موشکی و حقوق بشر کشورمان به اروپایی ها ارتباطی ندارد که بخواهند در این زمینه دخالت کنند و البته در بحث اف ای تی اف هم حق هیچ گونه مداخله ای را نداردکه آنها بخواهند مشروط کنند؛اما ما همچنان طرفدار تصویب این لوایح هستیم.

خانه ملت؛ مصطفی کواکبیان به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در رابطه با برد موشکی ایران اشاره کرد و گفت:بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا دخالت در امور داخلی کشورمان به شمار می رود و معتقدم این مسئله به اروپایی ها هیچ ربطی ندارد.

اروپایی ها بایستی موارد موجود در تعهد نامه برجام را اجرایی کنند

وی تصریح کرد:اروپایی ها بایستی نسبت به 12موردی که در تعهد نامه برجام مطرح بود را اجرایی کنند.

Inestex باید اجرایی شود و تنها معطوف به ثبت شرکت نباشد

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت نهایی spvاشاره کرد و گفت:inestex راه حل خوبی است اما به شرط اینکه عملیاتی شود و تنها ثبت شرکت نباشد.

مسئله موشکی و حقوق بشر ایران ربطی به اروپایی ها ندارد

نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات تصریح کرد: مسئله موشکی و حقوق بشر کشورمان به اروپایی ها ارتباطی ندارد که بخواهند در این زمینه دخالت کنند و البته در بحث اف ای تی اف هم حق هیچ گونه مداخله ای را نداردکه آنها بخواهند مشروط کنند؛اما ما همچنان طرفدار تصویب این لوایح هستیم./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، حقوق بشر، حقوق بین الملل، قدرت موشکی، موشک