انارکی محمدی مطرح کرد؛

ضرورت تعدیل نرخ کالاهای اساسی غذایی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حذف دستفروشی در کشور نیازمند تعدیل نرخ کالاهای اساسی- غذایی است،گفت: تعدیل منابع انسانی توسط بسیاری از تولید کنندگان بزرگ منطقی نیست.

خانه ملت ؛ احمد انارکی محمدی درباره شیوع گسترده کسب و کار کاذب از جمله دستفروشی در بازار اقتصادی کشور،گفت: پشت پرده حضور گسترده دستفروشان در کوچه، خیابان ،بیکاری محض و تعدیل نیرو در برخی از صنایع بزرگ است بنابراین دستفروشان مجبور هستتد برای تامین اقتصاد معیشتی شان به هر دری بزنند.

سلامت بهداشتی مواد غذایی دستفروشان مورد تایید نیست
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موادغذایی که توسط دستفروشان بفروش می رود به هیچ وجه ممکن از منظر سلامت تغذیه مورد تایید نیست تصریح کرد: محتوای تولیدی بسیاری از ساندویچ‌های که توسط دستفروشان بفروش می رسد ،مشخص نیست دارای چه نوع کیفیتی است.

دولت فکر اساسی برای معضل گسترده بیکاری کند

وی ادامه داد: با توجه به معضل گسترده بیکاری که در جامعه مشهود است می بایست،دولت با تمهیدات اساسی فکری به حال ایجادفرصتهای اشتغال بویژه برای طبقه متوسط جامعه بکند.

تعدیل منابع انسانی توسط بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ منطقی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توقف رونق دستفروشی در کشور نیازمند تعدیل نرخ کالاهای اساسی غذایی است یادآورشد: تعدیل منابع انسانی توسط بسیاری از تولید کنندگان بزرگ منطقی نیست.
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، فقر و بیکاری، معضل بیکاری کشور