صادقی مطرح کرد؛

جزئیات نظرات موافقان و مخالفان لوایح سی اف تی و پالرمو

رئیس فراکسیون شفافیت مجلس گفت: اگراین مسئله به صورت زنده پخش شود هیچ گونه ایرادی ندارد و در واقع تا آنجا که امکان دارد،جزئیات نظرات موافقان و مخالفان این لوایح را پخش کنند چرا که شفافیت بسیار خوبی است.

خانه ملت؛ محمود صادقی با اشاره به اینکه ضرورتی دارد که جلسه رای گیری اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سی اف تی و پالرمو از سوی رسانه ملی پخش شود،گفت: در برنامه فراکسیون شفافیت هم این مسئله را داشتیم که همه مجامع شورایی که در رابطه با مردم هستند بایستی اطلاع رسانی شوند.

وی در ادامه افزود: معتقدم نهادها و ارگان هایی از قبیل مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان و هیئت دولت در صورت امکان مشروح مذاکرات و مباحثات آنها به صورت زنده از سوی رسانه ملی پخش شوند.

جزئیات نظرات موافقان و مخالفان لوایح سی اف تی و پالرمو از سوی رسانه ملی پخش شوند

نماینده مردم تهران،ری و شمیرانات در پرسش به سوالی امکان آن وجود که مشروح جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب یا رد سی اف تی و پالرمو ازسوی رسانه ملی پخش شود،گفت: اگراین مسئله به صورت زنده پخش شود هیچ گونه ایرادی ندارد و در واقع تا آنجا که امکان دارد،جزئیات نظرات موافقان و مخالفان این لوایح را پخش کنند چرا که شفافیت بسیار خوبی است.

احتمالا لوایح سی اف تی و پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند

عضو فراکسیون امید مجلس در پرسش به سوالی مبنی بر اینکه احتمال این وجود دارد که لوایح سی اف تی و پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند،تاکید کرد: حدس و گمان بنده در رابطه با این لوایح این است که احنمالا این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم، رسانه ملی